IZA fonds wijkverpleging

Goedgekeurde projecten

Alle projecten voor de eerste tranche van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn inmiddels beoordeeld. In onderstaand overzicht ziet u de goedgekeurde projecten.

Zorgaanbieder Project Hoofdregio zorgkantoor
     
Kim's hart voor de Zorg Verlagen administratieve lasten, verbeteren beveiliging en ICT en bevordering goed werkgeverschap Regio Westland Schieland Delfland
Amara Zorg Morele keuzes in tijden van schaarste Regio Flevoland,Regio 't Gooi
Stichting Inovum Intensivering samenwerking tussen teams WMO en teams wijkverpleging Regio 't Gooi
Antonius Project Meer Tijd voor Meer Cliënten Regio Friesland
Vitaal Thuiszorg Jouw toekomst van de zorg Regio Arnhem
Stichting Marente Ontwikkeling reablement zorgprogramma Regio Zuid Holland Noord
Sint Annaklooster Passende zorg m.b.v. technologie: VR bril Into D'mentia. Regio Zuid Oost Brabant
Stichting Zorggroep Tangenborgh Zelfredzaam zwachtelen Regio Drenthe
Stichting Zorggroep Tangenborgh Vergroten zelfredzaamheid en eigen regie Regio Drenthe
Attent Zorg en Behandeling Passende zorg thuis Regio Arnhem
Stichting Lelie Zorggroep DigiRehab voor zelfredzamere cliënten Regio Rotterdam
Thuiszorg West-Brabant Innovatie Zorglogistiek Regio West Brabant
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne Coachingstraject Teams Wijkverpleging - EssentieDenkers Regio Noord- en Midden Limburg
Zorgmed Zinvolle gesprekken in de groei naar eigen regie Regio Zuid Oost Brabant
Stichting Omring Leertraject Spil in de Wijk Regio Noord Holland Noord
Stichting Zorggroep Amsterdam-Oost Implementatie Nedap ONS Regio Amsterdam
Stichting Sensire Verhogen werkplezier en aantrekkelijk maken van het vak Regio Arnhem
Stichting Coloriet Passende Zorg in de wijkzorg Regio Flevoland
ZorgSpectrum Scholing psychiatrie Regio Utrecht
Thuiszorg Groot Gelre Integratie zorgtechnologie in de wijkverpleging Regio Arnhem
Coöperatie LIZ U.A. Doorontwikkeling van verpleegkundig vakmanschap in de wijkverpleging door toetsingsmodules via de SuperNurse-app Regio Noord- en Midden Limburg
Stichting Zonnehuisgroep Noord Intercollegiale Toetsing Regio Groningen
Zorggroep Meander Schouder aan schouder Regio Groningen
Stichting Cicero Zorggroep Wijkzorg vanuit Positieve Gezondheid Regio Zuid-Limburg
Zorggroep Zaanstreek Medicatieketen digitaliseren en medicatieveiligheid optimaliseren in de Extramurale Zorg Regio Zaanstreek / Waterland
Actief Zorg B.V. Ontwerpen van ontwikkelpaden voor zorgmedewerkers + doorontwikkelen van deze medewerkers Regio West Brabant
Stichting Cicero Zorggroep Intercollegiale toetsing (wijk)verpleegkundigen Regio Zuid-Limburg
Stichting Cicero Zorggroep Intervisie (wijk)verpleegkundigen Regio Zuid-Limburg
HOZO Proberen is leren Regio Zuid Holland Noord
IJsselheem Uitrol zorgtechnologie thuiszorgteams Regio Zwolle
STMG BV Inzetten van Beeldzorgtechnologie t.b.v. efficiëntere en effectievere invulling van zorgvraag (doelmatig en doeltreffend) Regio Arnhem
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Het ontwikkelen van een organisatiemodel, waarbij er meer en gestructureerd aandacht komt voor ergonomisch werken in de organisatie. Regio Drenthe
Interkerkelijke Stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak Aansluiting en samenwerking in de wijk Regio Zuid Holland Noord
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. Aanschaf en implementatie leermanagementsysteem Regio Noord-Oost Brabant
Zorgspectrum Het Zand Buddie (digitale ondersteuning) voor informele zorg en mantelzorg Regio Zwolle
Stichting Santé Partners Anders leren & werken, samen sterk! Regio Nijmegen
Breederzorg B.V. Positieve Gezondheid en preventie Regio Noord-Oost Brabant
Stichting Markenheem Diabeteszorg op afstand Regio Arnhem
MeanderGroep Zuid-Limburg Ziekenhuis verplaatste zorg Regio Zuid-Limburg
Zorgpartners MIdden Holland Inzet 1 extra leerling positie HBO-V Regio Midden-Holland
Stichting Proteion Digitaal aftekenen en dubbelcontrole van medicatie Regio Noord- en Midden Limburg
Zorg&Welzijn Arnhem Zorgkracht 2.0 Regio Arnhem
Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe Behouden en versterken zelfredzaamheid en eigen regie cliënten wijkverpleging WZU Veluwe Regio Apeldoorn / Zutphen
Allerzorg Hulpmiddelen (totaal) oplossing Regio Friesland
Allerzorg Domeinoverstijgend indiceren en Advanced Care Planning Regio Friesland
Allerzorg Re-ablement Regio Friesland
Allerzorg Zelfredzaamheid matrix Kindzorg Regio Friesland
Allerzorg Beeldzorg voor diabetes kinderen op school Regio Friesland
Allerzorg Angst- en pijnreductie bij kinderen Regio Friesland
Allerzorg Zelfredzaam met stoma Regio Friesland
Umbra Zorg bv Zorgprofessionals toekomstbestendig en bekwaam te houden Regio West Brabant
Zenmo passend zorg Regio Amsterdam
Stichting Zorggroep Florence "Florence wijkverpleging Fasttrack ""klantwaarde en minder administratieve belasting""" Regio Haaglanden
Coöperatieve vereniging Tot uw dienst UA Opzetten zorgcircels Regio Zuid Oost Brabant
Stichting Kennemerhart Toekomstbehendige wijkverpleging Regio Kennemerland
Thuiszorg de Oude Haag Digitaal hervormen van het zorgproces bij gecompliceerde wonden. Regio Haaglanden
Zorgfederatie Oldenzaal Verhogen van werkplezier, efficiëntie en gebruik van technologie in de wijkverpleging Regio Twente
ZINN Leefstijlmonitoring ZINN thuiszorg Regio Groningen
Stichting QuaRijn Opschaling RENEW. Beter Doen, door Beter Laten Regio Utrecht
De ZorgSpecialist Beeldschermzorg in de wijkverpleging Regio Kennemerland
Saxenburgh Digitalisering in de thuiszorg Regio Zwolle
Stichting HVP Zorg Play and Learn Regio Haaglanden
BrabantZorg Doorontwikkeling Regionaal Verpleegkundig Team (RVT) naar Verpleeg Technisch Thuiszorgteam (VTT) binnen BrabantZorg Regio Noord-Oost Brabant
Stichting Respect Wonen Zorg Welzijn Deskundigheidsbevordering van de medewerkers werkzaam in de wijkverpleging. Regio Haaglanden
Van Neynsel Reablement Regio Noord-Oost Brabant
Savant Zorg Toekomstbestendig werken Regio Zuid Oost Brabant
Noorderzorg Wijkverpleging Noorderzorg Regio Groningen
Woonzorg Flevoland Motiverende gespreksvoering Regio Flevoland
Stichting ActiVite Centrale toegang en coördinatie wijkzorg (regionale aanvraag) Regio Zuid Holland Noord
ActiVite Passende zorg trainingen Regio Zuid Holland Noord
Stichting Het Spectrum Leerprogramma Reablement Regio Waardenland
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. Scholing werkbegeleiders Regio Noord-Oost Brabant
Stichting ZuidZorg Toekomstbestendige Inrichting Wijkteams Regio Noord-Oost Brabant
Zorgpartners Midden Holland Inzet 1 extra leerling positie BBL NV4 Regio Midden-Holland
Expertise Centrum Specialistische Verpleging Arnhem e.o. B.V. Arbeidsvreugde Regio Arnhem
Stichting Cicero Zorggroep Opleiding Gespecialiseerd Helpenden en Verzorgenden Psychogeriatrie (GHP/GVP) Regio Zuid-Limburg
Splendid Care Aanvraag Subsidie t.b.v. verbetering kwaliteit wijkverpleging. Regio 't Gooi
Expertise Centrum Specialistische Verpleging Arnhem e.o. B.V. Telemedicine Regio Arnhem
Haagse Wijk- en Woonzorg Verbetering wondzorg met wondzorgapp, ALTIS methode en TIME model Regio Haaglanden
ZorgMee bv Ehealth Zorgmee Regio Amsterdam
Zorggroep Manna Bevorderen werkplezier en voortdurend verbeteren in de wijkverpleging Regio Twente
Accolade Zorg Trainen en netwerken voor toekomstbestendige wijkverpleging Regio Utrecht
Sofia Zorg B.V. Deskundigheidsbevordering in: passende zorg in de wijk Regio Utrecht
Zorgbalans Dashboard vroegtijdige signalering zorgdeclaraties Regio Kennemerland
Zorginstellingen Pieter van Foreest Opstarten en inrichten van Beeldzorg Regio Westland Schieland Delfland
Stichting Zorggroep Almere Wijkverpleegkundigen in hun kracht Regio Flevoland
Zorgbalans Digitaal leertraject palliatieve zorg en zorg voor de zorgverlener voor de thuiszorg/wijkverpleging Regio Kennemerland
Stichting Argos Zorggroep Verantwoorde zorg thuis, met thuiszorg als dat nodig is Regio Westland Schieland Delfland
stichting Viattence automatische deuropener Regio Zwolle
ZorgAccent Programma Onderweg naar de toekomst Regio Twente
ZZG Zorggroep 100% Zorg in mijn Wijk - één herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in acht gemeenten in Zuid Gelderland Regio Nijmegen
Avoord Verstevigen professionele autonomie Regio West Brabant
Thuiszorg Zusters Inzet van E-health in de wijkverpleging ter optimalisering voor Zorg op Afstand Regio Arnhem
Stichting Amstelring Groep 5stappen in de wijk Regio Amstelland / De Meerlanden
Ambulante Thuiszorg Wijkverpleging Ambulante Thuiszorg IZA reductie administratieve lasten ICT Regio Zuid-Limburg
Stichting Zorgstroom Intercollegiale toetsing Regio Zeeland
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Slim zwachtelen Regio Zeeland
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Spraakgestuurd rapporteren en slimmer werken met smartphones en alles-in-één-applicatie Octopus Regio Arnhem
Westerholm Van sleutelbos naar elektronische toegang Regio Groningen
Stichting RST Zorgverleners Virtuele Thuiszorg Regio Zwolle
Stichting RST Zorgverleners “De digivaardige zorgprofessional” Regio Arnhem
Stichting ZuidZorg Toekomstbestendige Inrichting Wijkteams Regio Zuid Oost Brabant
Zorginstellingen Pieter van Foreest Verlagen van de regeldruk binnen de wijkverpleging Regio Westland Schieland Delfland
Zorginstellingen Pieter van Foreest Training probleemgedrag Regio Westland Schieland Delfland
Stichting KleinGeluk Inzet ergocoaches Regio Apeldoorn / Zutphen
WoonZorgcentra Haaglanden WZH Mobiele telefoons Regio Haaglanden
BetuweZorg Scholing aandachtsvelder wond- en palliatieve zorg Regio Nijmegen
TVN Zorgt Bevordering competenties bij ouders/mantelzorger en wijkverpleegkundigen ten aanzien van kindverpleegkundige handelingen Regio Nijmegen
Evita Zorg BV Project Invoering EVV Regio Haaglanden
Passie in Zorg bv Passie voor Passende Zorg! Regio Rotterdam
Stichting Carinova Thuiszorg (regio Zwolle) Veranderverhaal, introductie 'schijf van 5' en borging positieve gezondheid Regio Midden-IJssel
Thuiszorg West-Brabant Ontregel de Zorg Regio West Brabant
Zorggroep Drenthe digitale dossiervoering en spraakgestuurd rapporteren Regio Drenthe
Woonzorggroep Samen Ergonomisch werken binnen de thuiszorg Regio Noord Holland Noord
Stichting ActiVite Passend dossier Regio Zuid Holland Noord
Zonnehuisgroep Amstelland Het bieden van digitale zorg professionaliseren en opschalen Regio Amstelland / De Meerlanden
Stichting Silverein Deskundigheidsbevordering wijkverpleging Regio Utrecht
De Vriezenhof Digitale zorg tenzij, verbeteren digitale gegevensoverdracht en verminderen administratieve lasten medewerkers. Regio Twente
Stichting KwadrantGroep Verder met Positieve Gezondheid Regio Friesland
Zorgbegrip B.V. IZA fonds opschalen beeldzorg en opzetten skillslab Regio Zaanstreek / Waterland
Stichting Samen Zorgen Project spraakgestuurd rapporteren wijkverpleging (digitalisering) Regio Arnhem
Schutse Zorg Tholen TOF Regio Zeeland
Coöperatie Dichtbij ua Samenwerking Wijkverpleging Groningen, Stad en Ommelanden Regio Groningen
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee Anders denken anders doen - positieve gezondheid en sociale benadering dementie Regio Zuid Hollandse Eilanden
Allévo Reablement met behulp van DigiRehab Regio Zeeland
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee Anders denken anders doen - reablement Regio Zuid Hollandse Eilanden
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee Anders denken anders doen - visie op wijkverpleging Regio Zuid Hollandse Eilanden
Stichting De Zorgcirkel Digitaal eerder Regio Zaanstreek / Waterland
Directzorg Nederland bv Trainen van professionals gericht op competenties en vaardigheden die passen bij de IZA doelstellingen zoals preventie, reablement, positieve gezondheid en omgaan met psychiatrische problematiek Regio Waardenland
Stichting De Merwelanden Verdiepen en verbreden kennis binnen extramurale teams Regio Waardenland
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. Beter Doen door Beter Laten Regio Noord-Oost Brabant
Stichting zorggroep Maas & Waal Optimalisatie plan- en roosterproces Regio Nijmegen
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Vergroten van werkplezier in de wijkverpleging d.m.v. extra wijkverpleegkundigen bijeenkomsten m.b.t preventie en intervisie. Regio Drenthe
Stichting Careyn Reablement bij Careyn Regio Westland Schieland Delfland
Stichting Zorgzaken Mantelzorgers aan zet in de wijk Regio Amsterdam
Zorgcentrum Roomburgh Ontwikkelen gesprekstechnieken van zorgmedewerkers ten behoeven van zorginnovaties. Regio Zuid Holland Noord
Stichting De Zorgcirkel Potentieel van Preventie; het ontwikkelen en opschalen van preventiediensten Regio Zaanstreek / Waterland
stichting Viattence "Hulpmiddelenkoffer en ""Ik doe het weer zélf!"" (reablement)" Regio Zwolle
Sint Jozef wonen en zorg Positieve gezondheid in de wijk Regio Noord- en Midden Limburg
Antonius Intercollegiale Toetsing Regio Friesland
Antonius Wondzorg Regio Friesland
Sint Annaklooster Positieve Gezondheid binnen Sint Annaklooster Regio Zuid Oost Brabant
Sint Annaklooster Inzet van ergotherapeut in de wijkverpleging vanuit het gedachtengoed ‘reablement’. Regio Zuid Oost Brabant
Zorgbalans Van Routes naar Diensten in de wijkverpleging Regio Kennemerland
Aardema Thuiszorg Van alleen zorg voor cliënten naar ook vitaliteit & meedoen in de wijk Regio Friesland
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg Borgen van de thuiszorgvisie binnen de thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe Regio Zwolle
De Vriezenhof Trainen van competenties van medewerkers voor toekomstbestendige zorg Regio Twente
Archipel Thuis Positieve gezondheid Regio Zuid Oost Brabant
JustInCare Houdbaar en duurzaam houden van de zorg, door aanpassing vervoer Regio Groningen
Vierstroom Zorg Thuis Verminderen van administratielasten door: Zorgplan = Planning = Realisatie en professionele, passende zorg Regio Midden-Holland
Stichting Azora Integratie van (tele)monitoring en smartglass binnen het totaalpakket van blended care en opschaling van passende zorg op afstand middels inzet van Tech-Ambassadeurs Regio Arnhem
Zorggroep Tangenborgh Verward in de Wijk Regio Drenthe
Groenhuysen Samen leren omgaan met dementie Regio West Brabant
Woonzorg Flevoland Begrip voor onbegrepen gedrag Regio Flevoland
Groenhuysen Inzet zorgrobot Tessa in de wijkverpleging Regio West Brabant
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. Gedachtengoed Positieve gezondheid Regio Noord-Oost Brabant
StichtingZorgenWelzijnOudewater Vergroten kennisniveau wijkverpleging en daardoor meer ruimte voor technologische innovatie Regio Utrecht
Thuiszorg Rijn en IJssel Implementatie automatische medicijndispenser Medido Regio Arnhem
Opella Werken met plezier: professioneel leiderschap en domeinoverstijgend werken Regio Arnhem
WZC Maria Dommer Betere, meer efficiënte Wijkzorg en uitbreiding van de Wijkzorg Regio Utrecht
Opella Efficiënter werken d.m.v. optimaliseren van de roosters en ritplanning in de wijkverpleging Regio Arnhem
Zorginstellingen Pieter van Foreest Het inbedden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de wijkverpleging. Regio Westland Schieland Delfland
Zorginstellingen Pieter van Foreest Palliatieve kit Regio Westland Schieland Delfland
Sint Annaklooster Toekomstgerichte zorg door inzet innovaties Regio Zuid Oost Brabant
Sint Annaklooster Verbeterproject doorschakeling telefonie thuiszorg Regio Zuid Oost Brabant
Stichting Humanitas Datagedreven werken - deel II (sturen op tevreden cliënt en medewerker) Regio Rotterdam
Thuiszorg Rijn en IJssel B.V. Vernieuwen basisinfrastructuur van het zorgplatform binnen geclusterde woonvorm Regio Arnhem
Stichting ZINN Uitbreiden/opschalen (gebruik van) zelfredzaamheidsmiddelen uit hulpmiddelen-box Regio Groningen
BetuweZorg Scholing EVV-er Regio Nijmegen
Vivium Zorggroep Borgen dat er voldoende goed opgeleide wijkverpleegkundigen zijn, nu en in de toekomst. Regio 't Gooi
BetuweZorg Meer preventief werken door in te zetten op vroeg signalering binnen de wijkverpleging en het WMO domein Regio Nijmegen
Stichting De Wever Methodisch werken Regio Midden-Brabant
Woonzorg Flevoland Positieve gezondheid Regio Flevoland
Stichting zorggroep Maas & Waal Thuiszorgtechnologie Regionale aansluiting infrastructuur Regio Nijmegen
Protestants Interkerkelijke Stichting Zorgverlening Hendrik-Ido-Ambacht Verbeteren van proces rondom de personeels- en cliëntenplanning in de wijkverpleging middels een centraal planbureau Regio Waardenland
Stichting DSV Medewerker op één Regio Zuid Holland Noord
KimCare KimCare Primio Regio Noord-Oost Brabant
Stichting Icare Icare Het Moedige Gesprek Regio Drenthe
De Zellingen Intervisie wijkverpleegkundigen en specialisten Regio Rotterdam
Frankeland - Sint Liduinastichting Starters in de Thuiszorg – het bovenformatief opleiden van zij-instromers in de wijkverpleging. Regio Westland Schieland Delfland
Stichting De Zorggroep Noord- en Midden Limburg Training vaardigheden de kunst van het gesprek / sociale netwerkversterking. Regio Noord- en Midden Limburg
Frankeland - Sint Liduinastichting Toekomstbestendige basisinfrastructuur zorgdomotica binnen de aanleunwoningen van de Frankelandgroep. Regio Westland Schieland Delfland
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Reablement Regio Zeeland
Frankeland - Sint Liduinastichting Optimalisatie van medicatietoediening in de wijkverpleging. Regio Westland Schieland Delfland
Bernadetta Zorg B.V. DigiZorg Regio Amsterdam
Stichting WIJdezorg Verbeteren benutting capaciteit ReBOZ Regio Zuid Holland Noord
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Toekomstgerichte wijkverpleging Regio Rotterdam
Stichting Kleingeluk Clientplanning in de wijk Regio Apeldoorn / Zutphen
STMG Swash- Verzorgend wassen Regio Arnhem
Woonzorg Flevoland Verminderen Administratieve Lasten Regio Flevoland
ABR Zorgt Medicatieveiligheid MCA en digitalisering 2023 Regio Waardenland
Stichting Kleingeluk Beelschermzorg in de wijk Regio Apeldoorn / Zutphen
Zorgpartners Midden Holland Teamontwikkeling zelfredzaamheid en passende zorg. Regio Midden-Holland
Stichting Cordaan Digitaal Thuis Regio Amsterdam
Stichting ActiVite Passende inzet van hulpmiddelen Regio Zuid Holland Noord
Zorgpartners Midden Holland Methodisch werken en rapporteren ( SOAP ) Regio Midden-Holland
Vughterstede Aanvraag IZA fonds 2024 Regio Noord-Oost Brabant
Protestants Interkerkelijke Stichting Zorgverlening Hendrik-Ido-Ambacht Het scholen van alle medewerkers werkzaam in de wijkverpleging, in motiverende gespreksvoering. Regio Waardenland
Zorgpartners Midden Holland Intervisie wijkverpleegkundigen Regio Midden-Holland
stichting Amstelring Groep traineeships Regio Amstelland / De Meerlanden
stichting amstelring groep kennisbank Regio Amstelland / De Meerlanden
stichting amstelring groep wijkleerplekken Regio Amstelland / De Meerlanden
stichting amstelring groep wijkleerteam Regio Amstelland / De Meerlanden
Thuiszorg Groot Gelre Lastenverlichting WVP 5 minuten registratie Regio Arnhem
Vivent Toekomstbestendige wijkteams Regio Noord-Oost Brabant
Stichting Surplus Zorg Het Mantelzorgplein (Onderdeel van het programma ‘Slimmer Samenwerken in de Keten regio West-Brabant’ ) Regio West Brabant
Vivent Scholing continuiteitshuisbezoek palliatieve zorg (CHB) Regio Noord-Oost Brabant
Thuiszorg Groot Gelre Taakverschuiving wijkverpleging - werkwijze - lange routes Regio Arnhem
Stichting Rosengaerde Passende zorg in de wijkverpleging: hoe multidisciplinaire dialoogsessies bijdragen aan passende, toekomstbestendige wijkzorg. Regio Zwolle
Evita Zorg Arbeidsbesparend werken: medicijndispenser Regio Haaglanden
Korian Nederland Mylivy Statenhof Leiden (het Gouden Hart) Regio Zuid Holland Noord
De Pieter Raat Stichting Zelfredzaamheid bij senioren Regio Noord Holland Noord
Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Wijkverpleging Eilandzorg op weg naar positieve gezondheid Regio Zeeland
TSN Verzorging & Verpleging B.V. Van vonkjes naar brandend vuurtje (TSN Zorg) Regio Groningen
Interzorg Groep Leefstijlproject Frysk en Fitaal Regio Friesland
Stichting de Posten IZA fonds ZSE Regio Twente
Stichting Surplus Zorg Intake 2.0 Regio West Brabant
Stichting Coloriet Spraakgestuurd rapporteren Regio Flevoland
Avoord Zelf als het kan Regio West Brabant
Stichting Humanitas Digitale toedienlijsten en controle medicatie Regio Rotterdam
Duozorg thuiszorg BV Passende zorg Regio Rotterdam
Stichting Surplus Zorg Verbindingsteam Transmurale Zorg (Onderdeel van het programma ‘Slimmer Samenwerken in de Keten regio West-Brabant’ ) Regio West Brabant
WVO Zorg Spraakgericht Rapporteren Regio Zeeland
BrabantZorg Inrichten ondersteuningsteams in de wijk Regio Noord-Oost Brabant
Stichting De Merwelanden Herkenbare een aanspreekbare wijkverpleging in de wijk de Staart Regio Waardenland
Stichting de Posten Integraal werken in de wijk Regio Twente
Stichting AxionContinu Vroegsignalering kwetsbare ouderen en samenwerking huisartsen Regio Utrecht
AristoZorg Subsidie IZA wijkverpleging intercollegiale toetsingen/consultatie Regio Noord Holland Noord
Stichting Buurtzorg Nederland Implementeren van een leerplatform voor de informele zorg Regio Amsterdam
Zorggroep Hof en Hiem Opleiden leerlingen Verzorgende IG (bbl) Regio Friesland
Stichting de Posten Herkenbare wijkverpleging Regio Twente
Stichting De Rijnhoven Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis Regio Utrecht
Stichting Treant Care Digitale zorg in de wijk Regio Drenthe
Vivium Zorggroep Intercollegiale toetsing draagt bij aan borgen van kwaliteit door continu leren van en met elkaar. Regio 't Gooi
Stichting de Posten Frontoffice ZSE aan zet Regio Twente
Stichting de Posten Preventie in de wijk Regio Twente
Stichting RST Zorgverleners Klaar voor samenwerking in de regio Regio Arnhem
Stichting zorggroep Charim Project Veerkrachtig thuis Regio Utrecht
Driezorg Meer tijd voor meer clienten in de wijk: reablement Regio Zwolle
Laverhof Inrichting menukaart hulpmiddelen en zorgtechnologie Regio Noord-Oost Brabant
Stichting Proteion Optimalisatie dossierinrichting Regio Noord- en Midden Limburg
Stichting Proteion Visie en realisatie zorgtechnologie thuis Regio Noord- en Midden Limburg
Egala Zorg Ontwikkeling medewerkers wijkteam Regio West Brabant
Stichting Zorgstroom Reablement op basis van digiRehab, zelfredzaam dankzij persoonlijke training door thuiszorgmedewerker. Het verbeteren van de fysieke capaciteiten van kwetsbare ouderen, waardoor de zelfredzaamheid toeneemt en het risico op valincidenten en toename van zorgbehoefte afneemt. Regio Zeeland
Stichting de Posten Inzet Arbo gerelateerde hulpmiddelen Regio Twente
Stichting Proteion Implementatie en aanschaf nieuw LMS/LXP Regio Noord- en Midden Limburg
Zonnehuisgroep Amstelland Versterken en borgen intercollegiale toetsing Regio Amstelland / De Meerlanden
Stichting Surplus Zorg Implementatie ONS Dagoverzicht Regio West Brabant
Stichting Zorgstroom Vakinhoudelijke scholing voor de wijkverpleging. Met een divers scholingsaanbod beogen wij onze medewerkers te binden en te boeien. De thema’s hebben allen een raakvlak met de IZA doelstellingen. Regio Zeeland
Opella De specialistisch verpleegkundige in de wijk Regio Arnhem
Zonnehuisgroep Amstelland Invoering van diensten met flexibele uren, 6-uurs diensten en 8-uurs diensten Regio Amstelland / De Meerlanden
Stichting Proteion Stralend in je kracht Regio Noord- en Midden Limburg
WoonZorgcentra Haaglanden WZH Versterken zelfstandig werken en werkplezier Regio Haaglanden
Stichting Evean Zorg Maximaliseren inzet Passende Zorg en mantelzorgparticipatie Evean Regio Zaanstreek / Waterland
Zonnehuisgroep Amstelland Implementatie 5-fasen model Regio Amstelland / De Meerlanden
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Leefstijlmonitoring Regio Drenthe
Stichting RST Zorgverleners Werkplezier en trots op mijn vak Regio Arnhem
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Opschalingsproject zorgtechnologie Regio Drenthe
ZZG Zorggroep Zorg in mijn Wijk – De schijf van 5! als antwoord op de zorgvraag van de toekomst Regio Nijmegen
De Lange Wei Doelstellingen wijkverpleging, De Lange Wei IZA fonds Regio Waardenland
Stichting KwadrantGroep Toekomstbestendige wijkverpleging Regio Friesland
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Positieve gezondheid standaardiseren binnen Beter Thuis Wonen, door middel van het scholen van drie trainers en het uitvoeren van een kick-off en werksessies voor de V&V teams Regio Drenthe
PGVZ Project Positieve Gezondheid Regio Zwolle
BrabantZorg Optimaliseren van de samenwerking in de onplanbare nachtzorg Regio Noord-Oost Brabant
WilgaerdenLeekerweidegroep Passende zorg en training/Regeldruk en werkplezier/Samenwerking in de wijk Regio Noord Holland Noord
Stichting RST Zorgverleners Preventieve zorg bij kwetsbare ouderen in de wijk Regio Arnhem
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. (Specialistisch) verpleegtechnische vaardigheden Regio Drenthe
Stichting Inovum Opleidingsaanbod Inovum ontwikkelen en verrijken Regio 't Gooi
Livio Digitale thuiszorg Regio Twente
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Nascholing vakbekwaam indiceren voor wijkverpleegkundigen Regio Drenthe
Stichting Zuyderland Zorg Structurele inzet van de Smart Glass bij de wijkverpleging. Regio Zuid-Limburg
Zonnehuisgroep Noord Samenwerking kraamzorg Regio Groningen
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Oprichten en implementeren Verpleegkundige adviesraad Regio Drenthe
Stichting Livio Arbeidsbesparend werken stimuleren Regio Twente
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Verkorte verzorgende IG opleiding aanbieden, zowel intern aan medewerkers van Beter Thuis Wonen als extern. Regio Drenthe
ZZG Zorggroep Projectfase ‘De cliënt centraal, de medewerker op 1‘ Regio Nijmegen
Vierstroom Zorg Thuis Zorgdragen dat patiënten zonder medische zorgvraag in de eerste lijn behandeld worden Regio Midden-Holland
Stichting KwadrantGroep RPA: digitale zorgassistent Regio Friesland
HappyZorg Een goede start maakt het verschil Regio Amsterdam
Stichting Lelie Zorggroep Reablement in de wijk Regio Rotterdam
Stichting Carinova Thuiszorg (regio Zwolle) A. Toekomstgerichte capaciteitsmanagement en B passende zorg door signalering en samenwerking in de wijk Regio Midden-IJssel
ZZG Zorggroep Project opschaling zorgtechnologie Regio Nijmegen
Vierstroom Zorg Thuis Casemanagement 2.0 Regio Midden-Holland
Vierstroom Zorg Thuis Mantelzorgvriendelijke werkgever Regio Midden-Holland
PGVZ Project Professioneel Handelen Wijkverpleging Regio Zwolle
Stichting Sensire De zorgprofessionals toegerust maken om passende zorg te kunnen leveren Regio Arnhem
Vivent Goed zorgen voor onze zorgmedewerkers! Regio Noord-Oost Brabant
Shiva Zorg Inzet medicijndispensers Regio Amstelland / De Meerlanden
Dignis Zorgtechnologie Regio Groningen
Stichting Zuyderland Zorg Optimalisatie en uitrol van de thuiszorgpoli Regio Zuid-Limburg
Stichting Zuyderland Zorg Zelfroosteren integreren in de thuiszorg Regio Zuid-Limburg
Stichting Zuyderland Zorg Integratie van zorgrobot Tessa in de thuiszorg Regio Zuid-Limburg
Stichting Lelie Zorggroep Zelfredzaamheid van de cliënten versterken: Optimalisatie bestelproces hulpmiddelen Regio Zwolle
Archipel Thuis Plaatsbepaling preventieconsult en reablement wijkverpleging Regio Zuid Oost Brabant
BrabantZorg Samenwerking en coördinatie in de wijk stimuleren Regio Noord-Oost Brabant
Comfortzorg Contract B.V. Arbeidsbesparend werken Regio Friesland
BrabantZorg Scholing wijkverpleegkundigen 'Bejegening vroegsignalering en de-escalerend handelen’ Regio Noord-Oost Brabant
Stichting Lelie Zorggroep Zeker in Huis - samenwerking in de keten Regio Zwolle
Archipel Thuis Spraakgestuurd rapporteren Regio Zuid Oost Brabant
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Meer passende zorg door impuls digitale en technologische innovaties in de wijk Regio Utrecht
Comfortzorg Samenwerking wijkverpleegkundige zorg in de keten van preventie tot behandeling Regio Friesland
Rivas Zorggroep Welzijn op Consult - Bestendigen samenwerking wijkverpleging en sociaal domein Regio Waardenland
Rivas Zorggroep Scholen professionals in het omgaan met cliënten/naasten met psychiatrische aandoeningen. Regio Waardenland
Comfortzorg Contract BV ontwikkeling preventiespreekuren Regio Friesland
De Zellingen Revalidatie op de juiste plek Regio Rotterdam
De Zellingen Onderzoek innovatie mogelijkheden Regio Rotterdam
De Zellingen P3 Moreel Beraad Regio Rotterdam
Stichting Laurens Implementatie Pro-actieve zp Regio Rotterdam
Stichting Laurens Traineeship Wijkverpleegkundigen Regio Rotterdam
Thuiszorg Hart voor Nederland Verbeteren van de (administratieve) coördinatie rondom het cliëntproces (uitvoering) Regio Utrecht
Coöperatie Dichtbij U.A. Via Beeld Dichtbij Regio Groningen
de Zorgboog Anders Zorgen en borgen schijf van 5 Regio Zuid Oost Brabant
Stichting Zorggroep Tangenborgh Beeldschermzorg in de wijkverpleging Regio Drenthe
Stichting Patyna Reablement Thuiszorg Patyna Regio Friesland
Stichting Wassenaarse Zorgverlening Project Digitaal Thuisteam Regio Haaglanden
Stichting Anna voor Zorg Aanvraag IZA subsidie Anna voor Zorg Regio West Brabant
Stichting de Zorgboog Werkgeluk van zorgmedewerkers door gezond roosteren Regio Zuid Oost Brabant
Breederzorg B.V. Vergroten zelfredzaamheid Regio Noord-Oost Brabant
Stichting Zorggroep Florence 1 aanmeldpunt voor wijkverpleging in regio Haaglanden Regio Haaglanden
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties Training Reablement in de Wijkverpleging Regio Drenthe
Vitalis Woonzorg Groep Kwantificeren van de zorgkloof van Vitalis Regio Zuid Oost Brabant
Stichting CarintReggeland Groep Zelfredzaamheid in de wijk Regio Twente
Stichting Zuyderland Zorg Het aanpakken van ongewenst gedrag in de thuiszorg Regio Zuid-Limburg
Madeliefje Thuiszorg Anneke de Wit Regio Amsterdam
Silverein Beeldzorgteam Silverein Regio Utrecht
Stichting Marente Vernieuwend werken in de wijkverpleging Regio Zuid Holland Noord
Stichting Omring GRZ Thuis waarmaken Regio Noord Holland Noord
Stichting Omring Medewerker op 1! Optimalisatie roostering, planning en in-zorgproces Regio Noord Holland Noord
IJsselheem Het op een efficiënte wijze organiseren van Zorg op Afstand bij IJsselheem Regio Zwolle
Stichting Marente Onderzoek regionale toegankelijkheid specialistische thuiszorg Regio Zuid Holland Noord
Stichting Thuiszorg Groot Limburg Passende zorg wijkverpleging - Thuiszorg Groot Limburg Regio Zuid-Limburg
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne Borging en opschaling beeldzorg Land van Horne Regio Noord- en Midden Limburg
Zorggroep Oude en Nieuwe Land Volledig Pakket Thuis Regio Flevoland
Stichting Zorggroep Meander Competentie verhoging wijkteams Regio Groningen
IJsselheem Intercollegiale toetsing en intervisie Regio Zwolle
Stichting Marente Digitale toegang wijkverpleging tot complexen Regio Zuid Holland Noord
ZorgAccent Experiment gezamenlijk aanmeldpunt wijkverpleging Regio Twente
Stichting Silverein Verkenning reablement Regio Utrecht
Stichting Zuyderland Zorg Inrichting van coördinatiepunt Medicatie@home en centraal digitaal platform Regio Zuid-Limburg
Stichting Brentano Amstelveen Combi-thema aanvraag: Inzet innovatie in de wijkverpleging Brentano Regio Amstelland / De Meerlanden
Rivas Zorggroep Scholen professionals in het goede gesprek met de cliënt en zijn mantelzorger(s) Regio Waardenland
Stichting Laurens Organiseren VAK dagen Regio Rotterdam
Stichting AxionContinu Triage, Intake, Plan en Evaluatie Regio Utrecht
Stichting Cardia Digitaal als het kan! Regio Haaglanden
Savant Zorg Nachtzorg Regio Zuid Oost Brabant
Driezorg Innovatieve projecten: Spraakgestuurd rapporteren Regio Zwolle
ATR Zorg B.V. Bijdragen aan minder regeldruk voor zorgprofessionals (Aanpakken van de regeldruk). Regio Amsterdam
Stichting AyganZorg IZA- AyganZorg Regio Zuid Oost Brabant
Vérian Passende zorg: onderdeel herstelzorg & versnippering Regio Apeldoorn / Zutphen
Vivre Kinderthuiszorg LMS Regio Midden-Brabant
Stichting Argos Zorggroep Procesoptimalisatie instroom, doorstroom en uitstroom van thuiszorgcliënten Regio Westland Schieland Delfland
Vivre Kinderthuiszorg Intervisietraject uitvoerende zorgmedewerkers binnen Vivre Kinderthuiszorg Regio Midden-Brabant
Stichting AxionContinu Langer Thuis Regio Utrecht
Stichting De Wever Medicatieveiligheid Regio Midden-Brabant
Stichting Laurens Herkenbaar en Aanspreekbaar team in Barendrecht Regio Zuid Hollandse Eilanden
Stichting Brentano Amstelveen Combi-thema aanvraag: Ouderenzorg wordt Samenzorg. Transformatieplan voor samen zorgen in Amstelveen Regio Amstelland / De Meerlanden
Stichting Alice Thuiszorg Beeldscherm zorg Mobilea Regio Amsterdam
Oosterlengte Innovatie in de wijk Regio Groningen
Stichting Pleyade Verbeteren eigen regie en zelfredzaamheid, verminderen administratieve lasten Regio Arnhem
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties Inzet en opleiding studenten HBO-V duaal uit Kosovo Regio Groningen
Allerzorg Systeemgericht werken Regio Friesland
Allerzorg Spraakgestuurd rapporteren Regio Friesland
Oosterlengte Positieve gezondheid Regio Groningen
Stichting De Wever Vitaliteit van medewerkers, leerlingen en stagiaires Regio Midden-Brabant
De Zorgprofs ZVW B.V. Implementatie thuiszorgtechnologie Regio Westland Schieland Delfland
ZorgAccent Bij ZorgAccent gebruiken we technologie voor goede zorg Regio Twente
Stichting De wever Ontwikkeling en implementatie versie wijkverpleging van het onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires Regio Midden-Brabant
Cooperatie TVN Zorgt IZA Fonds WIjkverpleging TVN Zorgt Regio Nijmegen
Zorggroep Sint Maarten Bevorderen van arbeidsbesparend werken door de zorgprofessional in de kracht te zetten en kennis en beschikbaarheid van (digitale) hulpmiddelen te vergroten. Regio Twente
Stichting Rivas Zorggroep Langer Energiek Thuis: Wat LET je Regio Waardenland
MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Onderzoek belemmerende factoren dagelijkse werkzaamheden wijkverpleging Regio Waardenland
Zorggroep Sint Maarten Vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van fysieke belasting om vitale medewerkers te behouden. Regio Twente
Hospice de Witte Roos Digitaliseren van het zorgproces t.b.v wondzorg Regio Haaglanden
Vérian Passende zorg: uitrolkracht en vergroten/versnellen van inzet zorgtechnologie Regio Apeldoorn / Zutphen
Stichting Laurens Verstevigen en opschalen wijkgericht werken in de keten Regio Rotterdam
ZGR Het afschaffen van de 5-minuten registratie in de wijkverpleging en deze verandering duurzaam borgen Regio Midden-IJssel
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden Mobiele controle units Regio Haaglanden
Vérian Passende zorg: Verplaatsen van zorg naar dichtbij huis in Vérian Thuyskamer Regio Apeldoorn / Zutphen
Rivas Zorggroep Langer Zelfstandig Thuis met digitale dagstructuur Regio Waardenland
Vérian Werkplezier in de wijk vergroten door de werktijden en diensten beter aan te laten sluiten op de levensfase van de medewerkers. Regio Apeldoorn / Zutphen
Madeliefje thuiszorg Kosten Project 2 Pilot Inzetten op passende zorg Regio Amsterdam
Madeliefje Thuiszorg Project 3 Pilot Bijdragen aan mindere regeldruk voor zorgprofessionals Regio Amsterdam
Stichting WIJdezorg Implementatie e-TRS Regio Zuid Holland Noord
Allerzorg Integrale samenwerking binnen medische kindzorg Regio Friesland
Comfortzorg Contract BV Training Reablement Regio Friesland
Stichting Liberein Ontwikkeling en invulling wijkteams van de toekomst Regio Twente
Stichting Liberein Inzet van technologische en arbeidsbesparende hulpmiddelen Regio Twente
Oosterlengte project sturingsinfo Regio Groningen
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘De Bedoeling in jouw dagelijkse werk’ Regio Midden-Brabant
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘Slimmer Samenwerken in de Wijk’ Project: Samenwerken in een Schakelteam Regio Midden-Brabant
Zorggroep Sint Maarten Bevorderen van arbeidsbesparend werken door de zorgprofessional in de kracht te zetten en kennis en beschikbaarheid van (digitale) hulpmiddelen te vergroten.  
Stichting Rivas Zorggroep Langer Energiek Thuis: Wat LET je  
Stichting Laurens Verstevigen en opschalen wijkgericht werken in de keten  
Vérian Werkplezier in de wijk vergroten door de werktijden en diensten beter aan te laten sluiten op de levensfase van de medewerkers.  
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘De Bedoeling in jouw dagelijkse werk’  
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘Slimmer Samenwerken in de Wijk’ Project: Samenwerken in een Schakelteam