IZA fonds wijkverpleging

Goedgekeurde projecten

Alle projecten voor de eerste tranche van het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn inmiddels beoordeeld. In onderstaand overzicht ziet u de goedgekeurde projecten.

Zorgaanbieder Project Hoofdregio zorgkantoor Tranche
       
Actief Zorg B.V. Zelfredzaamheidskoffer Regio West Brabant 2
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties Inzet en opleiding studenten HBO-V duaal uit Kosovo (2) Regio Drenthe 2
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties Traject competentiegerichte formatie Regio Drenthe 2
Allerzorg De-escalatie vaardigheden Regio Friesland 2
Het Maanderzand Wijkzorgprofessional in actie Regio Arnhem 2
'T Zorghuisje B.V. Met Zorg Leren Regio Haaglanden 2
St. Pieters en Bloklands Gasthuis Meer werkplezier en minder regeldruk door een efficiëntere verantwoording van Zvw-zorg Regio Utrecht 2
Zorgbegrip B.V. Tessa Regio Zaanstreek / Waterland 2
Expertise Centrum Specialistische Verpleging Arnhem e.o. B.V. Learn management System + trainer toetser Regio Arnhem 2
Stichting Dignsi Digitaal Medido Regio Groningen 2
Present Zorgtechnologie en Reablement Regio Waardenland 2
STMG BV Zorgrobot Tessa Regio Arnhem 2
Stichting Innoforte uitrollen en opschalen beeldschermzorg en leefstijlmonitoring bij thuiswonende ouderen Regio Arnhem 2
Thebe Zorg Thuis B.V. Spraakgestuurde dossiervoering Regio Midden-Brabant 2
Huize Winterdijk Versterken zelfredzaamheid Regio Midden-Holland 2
Stichting Zorgcentrum Talma Urk Vergroten werkplezier door tijd te maken om in gesprek te gaan met elkaar Regio Flevoland 2
Thebe Zorg Thuis B.V. De Bedoeling van je dagelijks werk 2 Regio West Brabant 2
Stichting Oosterlengte Aantoonbaar Bekwaam Regio Groningen 2
Stichting AyganZorg Verpleegkundig Advies Gesprek en Procesbegeleider Intercollegiale Toetsing Regio Zuid Oost Brabant 2
Stichting Cicero Zorggroep Vervolgaanvraag Scholing GHP en GVP Regio Zuid-Limburg 2
Stichting Envida vrijwilligersversterking: een gestructureerde aanpak voor effectieve inzet van vrijwilligers in de wijkverpleging Regio Zuid-Limburg 2
Zorggroep Almere Zorggerichte teams wijkverpleging Regio 't Gooi 2
Stichting de Vriezenhof Praten over morgen met de inwoners (+ hun sociale netwerk) van Vriezenveen die zorg en ondersteuning via WMO en Zvw ontvangen Regio Twente 2
Interkerkelijke stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak Samenwerking informele zorg in de wijk Regio Zuid Holland Noord 2
Stichting Zorggroep Tangenborgh Spraakgestuurd rapporteren Regio Drenthe 2
Zorgbalans Psychiatrie in de Wijkzorg Regio Kennemerland 2
Stichting Lelie zorggroep Reablement scholing Regio Rotterdam 2
Stichting Envida project zorgspot: optimalisatie van zorgcoördinatie middels een digitaal zorgmatchingsplatform Regio Zuid-Limburg 2
Stichting Zorggroep noord- en midden-limburg Digitale transformatie in de thuiszorg Regio Noord- en Midden Limburg 2
Hollandse Zorg Groep Hollandse Zorg Groep altijd bevoegd en bekwaam in risicovolle en voorbehouden handelingen in de wijk. Regio Westland Schieland Delfland 2
ATR Zorg B.V. Met de Oefendokter, Inzetten op passende zorg: zelf als het kan, digitaal als het kan, doen wat nodig is, verplaatsen van zorg Regio Amsterdam 2
stichting Viattence Versterken van wijkverpleegkundig leiderschap en verpleegkundige innovatiekracht Regio Zwolle 2
Stichting de Posten Inzet zorgtechnologie na GRZ in de wijkverpleging Regio Twente 2
Stichting Carintreggeland Groep Samen Anders op Weg: Waardevol Werken in de Wijk Regio Twente 2
Stichting Laurens Traineeship Wijkverpleegkundigen Regio Rotterdam 2
ZorgAccent Inzet zorgtechnologie na GRZ in de wijkverpleging Regio Twente 2
Royal Care Beeldschermzorg Regio 't Gooi 2
Stichting Markenheem Digivaardige medewerkers in de wijk! Regio Arnhem 2
Stichting de Posten Digitale zorg via EHealth technologieën Regio Twente 2
Zorgpartners Midden-Holland Implementatie kwaliteitsmanagementsysteem thuiszorg Regio Midden-Holland 2
Vierstroom Zorg Thuis De Zorgapp Regio Midden-Holland 2
Allerzorg Mijn kwaliteit van leven Regio Friesland 2
Zorgspectrum Het Zand Adoptie inzet van zorgdomotica Regio Zwolle 2
ZINN Familiezorg Regio Groningen 2
Stichting de Zorgboog Bekwaam is inzetbaar Regio Zuid Oost Brabant 2
Stichting De Zorgboog Verbeteren proces instroom cliënten in de wijkzorg Regio Zuid Oost Brabant 2
Amstelring Duurzame inzetbaarheid Regio Amstelland / De Meerlanden 2
Amstelring Slim inzetten capaciteit in de wijk Regio Amstelland / De Meerlanden 2
MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Regelarm werken en opnemen passende zorg in het ECD Regio Waardenland 2
Maatschappelijk Ondersteunings Bureau (MOB) IZA-aanvraag Au Pair ondersteuningsmodel Regio Rotterdam 2
Stichting BrabantZorg Meer werkplezier en minder uitstroom verpleegkundigen niveau 4 Regio Noord-Oost Brabant 2
Stichting TriviumMeulenbeltZorg TMZ vergroot zelfredzaamheid door inzet van zorgtechnologie in de wijkverpleging Regio Twente 2
Stichting Ludgerus Anders positief werken Regio Midden-IJssel 2
Stichting Cardia Integrale thuiszorg met welzijn- en zorgpartners in de wijk Rijswijk Buiten Regio Haaglanden 2
Woonzorg Flevoland Stop de Steunkous Regio Flevoland 2
Expertise Centrum Specialistische Verpleging Arnhem e.o. B.V. In opleiding tot HBO-V Regio Arnhem 2
Stichting Thuiszorg Nescare Positieve Gezondheid Regio Haaglanden 2
Expertise Centrum Specialistische Verpleging Arnhem e.o. B.V. Werk- en ontwikkelgesprekken Regio Arnhem 2
TSN Verzorging en Verpleging B.V. In harmonie met eigen regie Regio Groningen 2
Zorggroep Oude en Nieuwe Land Positieve Gezondheid Regio Flevoland 2
Stichting Thuiszorg Nescare EHealth Competenties wijkverpleegkundigen Regio Haaglanden 2
Vierstroom Zorg Thuis Opzetten scholingsaanbod gespecialiseerde verpleegkundige zorg voor zorgverleners in de regio Midden-Holland Regio Midden-Holland 2
Zonnehuisgroep Vlaardingen Anders werken met behulp van Positieve Gezondheid Regio Westland Schieland Delfland 2
Vierstroom Zorg Thuis Vergroten verpleegkundig leiderschap van de gespecialiseerd verpleegkundigen, waardoor er wordt ingezet op verhogen werkplezier, vergroten assertiviteit , pakken van kansen, leveren van passende zorg en inzetten op verplaatste zorg. Regio Noord Holland Noord 2
TopZorg Geldrop B.V. Werkplezier vergroten TopZorg Geldrop Regio Zuid Oost Brabant 2
Zorggroep Aelsmeer inzet medicijndespencer Medido in de wijk(en) Regio Amstelland / De Meerlanden 2
Cura Excellent B.V. "Zorgsterk: Versterking van thuiszorgtalent" Regio Noord-Oost Brabant 2
Groenhuysen Ondersteuning dagstructuur wijkverpleging Regio West Brabant 2
STMG BV stmgconnect Regio Arnhem 2
Stichting De Zorgcirkel Inzet kwaliteitsverpleegkundige Regio Zaanstreek / Waterland 2
Beweging 3.0 virtuele thuiszorg Regio Utrecht 2
Stichting Laurens Trainingen MOG (Moeilijk en onbegrepen gedrag) Regio Rotterdam 2
BrabantZorg Opschaling SamenZorg Regio Noord-Oost Brabant 2
Zorggroep Manna Digitale zorg via EHealth technologieën Regio Twente 2
Stichting Carintreggeland Groep Van bedenken naar dóen in de wijk Regio Twente 2
Stichting Zorgstroom Inzet Raizer Regio Zeeland 2
StichtingTriviumMeulenbeltZorg Implementatie van een nieuwe visie en aanpak op het bevoegd en bekwaam proces Regio Twente 2
Stichting Surplus Zorg Cirkel van 5 Regio West Brabant 2
Stichting Careaz Dynamische behoeftegestuurde planning (dbgp) in de wijkverpleging Regio Arnhem 2
Zonnehuisgroep Vlaardingen Toepassing van Zorgtechnologie binnen Zonnehuis Thuis Regio Westland Schieland Delfland 2
Stichting Zorgstroom Optimalisatie Inzet Hulpmiddelen Regio Zeeland 2
Stichting Cicero Zorggroep Spraakgestuurd Rapporteren Regio Zuid-Limburg 2
Wilgaerdenleekerweidegroepl Spil in de WIjk Regio Noord Holland Noord 2
Iriz thuiszorg Training Zorg in de Toekomst Regio Zeeland 2
Thuiszorg Rijn en IJssel BV Implementatie van Studytube Regio Arnhem 2
Vivent Clusterplanning alle wijkteams Vivent Regio Noord-Oost Brabant 2
Zorgfederatie Oldenzaal Digitale innovatie in de thuiszorg Regio Twente 2
Stichting AyganZorg Expertise op afstand Regio Zuid Oost Brabant 2
Stichting Zorgwaard Activiteit C Regio Zuid Hollandse Eilanden 2
Stichting ZorgAccent De veranderende medewerker Regio Twente 2
Thuiszorg Rijn en IJssel B.V. Implementatie van het Verpleegkundig Adviesgesprek Regio Arnhem 2
Breederzorg B.V. Reablement/actief langer thuis Regio Noord-Oost Brabant 2
Opella Expertise en opleiden op afstand Regio Arnhem 2
Stichting RST Zorgverleners Medewerker op 1 – duurzame inzetbaarheid Regio Arnhem 2
ActiVite EVC-traject verzorgende-c Regio Zuid Holland Noord 2
Stichting Lelie zorggroep DigiRehab voor zelfredzamere cliënten - verlenging bestaand project in regio Zeeland (momenteel niet gefinancierd met IZA middelen) Regio Zeeland 2
Stichting Lelie zorggroep Intervisie wijkverpleging Regio Rotterdam 2
Breederzorg B.V. Positieve communicatie en vergroten van weerbaarheid in de Thuiszorg Regio Noord-Oost Brabant 2
Stichting RST Zorgverleners Vervolgaanvraag ‘Werkplezier en trots op mijn vak’ Regio Arnhem 2
Breederzorg B.V. Spraakgestuurd en doelgericht rapporteren in NEDAP Regio Noord-Oost Brabant 2
stichting Viattence TZA-Inspiratiedag zorgtechnologie voor alle medewerkers wijkverpleging Regio Zwolle 2
Amaris Zorggroep DemenTalent Baarn Regio Utrecht 2
Woonzorg Flevoland Innovatie Impuls in de Wijk Regio Flevoland 2
Haagse Wijk- en Woonzorg Tijdig en correct over van Zvw naar Wlz Regio Haaglanden 2
Opella opschalen beeldzorg in de wijkverpleging. Regio Arnhem 2
Magentazorg Leer en bruis bij zorg aan huis Regio Noord Holland Noord 2
Wijkzorg Regio Utrecht Verpleegkundig Advies Gesprek Regio Utrecht 2
Stichting Buurtzorg Nederland Implementatie van het concept digitale wijkverpleging Regio Midden-Holland 2
Envida Coördinatie en samenwerking in de wijkverpleging Regio Zuid-Limburg 2
Vughterstede Spraak gestuurd rapporteren Regio Noord-Oost Brabant 2
A Zorg B.V. Samen in de zorg, samen A Zorg Regio Zuid Oost Brabant 2
Stichting ActiVite Passende zorg binnen de Wet zorg en dwang Regio Zuid Holland Noord 2
Woonzorg Flevoland Netwerk Academy Informele Zorg Regio Flevoland 2
zorgorganisatie Zorg-Vuldig gesprekstechnieken en communicatievaardigheden om empowerment te realiseren Regio Zuid Holland Noord 2
Thuiszorg IZO Aanvraag IZA fonds wijkverpleging IZO Thuiszorg Regio Zuid Holland Noord 2
Breederzorg B.V. Sociale teams in de wijk Regio Noord-Oost Brabant 2
Iriz thuiszorg Implementatie Digitaal bestellen en adviseren Regio Zeeland 2
Stichting Vredewold Inzet van beeldschermzorg en medicijndispenser in de wijkverpleging Regio Groningen 2
Stichting Proteion Vakbekwaam indiceren en Kijk op de wijk Regio Noord- en Midden Limburg 2
PGVZ Digitale zorg daar waar het kan (implementatie beeldzorg) Regio Zwolle 2
Stichting Beweging 3.0 SKA opleiding naar verzorgende IG Regio Utrecht 2
Stichting Surplus Zorg Sociale Benadering: verbetering kwaliteit van leven van cliënten en preventie van zorg Regio West Brabant 2
Breederzorg B.V. Vergroten werkplezier in de wijkverpleging Regio Noord-Oost Brabant 2
Stichting WIJdezorg Regionale afspraken passende zorg in de wijkverpleging Regio Amstelland / De Meerlanden 2
Woonzorggroep Samen Inrichten innovatie en inkoop/bestellen van e-health producten en hulpmiddelen binnen de thuiszorg van WZG Samen Regio Noord Holland Noord 2
Stichting Livio Gezamenlijk naar 'de zorg van morgen' Regio Twente 2
Stichting RST Zorgverleners Virtuele Thuiszorg deel II Regio Arnhem 2
Madeliefje Thuiszorg Digitale werkplek Regio Amsterdam 2
Stichting Livio Inzet zorgtechnologie na GRZ in de wijkverpleging Regio Twente 2
Stichting Interzorg Noord Nederland Technologie in de Wijk Regio Drenthe 2
Stichting Treant Care Dashboard Stuurinformatie Regio Drenthe 2
Stichting Beweging 3.0 Ziekenhuis verplaatste zorg Regio Utrecht 2
Stichting KwadrantGroep Zorgtassen voor semi-acute zorg in de wijk Regio Friesland 2
Stichting Sensire Beslisondersteuning (n.a.v. tranche 1) Regio Arnhem 2
Stichting WIJdezorg Samenwerking onplanbare zorg tot 23.00 uur Regio Zuid Holland Noord 2
Saxenburgh trainingsprogramma coaching en intervisie verschillende disciplines wijkteam en invoering matrix Regio Zwolle 2
Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg Bijdragen aan minder regeldruk voor zorgprofessionals Regio Zwolle 2
Coöperatie LIZ U.A. Ontwikkelen van scholing en training op het gebied van acute zorg in instabiele situaties en faciliteren in bijbehorende meetinstrumenten. Regio Noord- en Midden Limburg 2
ATR Zorg B.V. Bijdragen aan minder regeldruk voor zorgprofessionals (Aanpakken van de regeldruk) Regio Amsterdam 2
Stichting Carinova Thuiszorg (regio Zwolle) Consulent Carinova Thuis Regio Midden-IJssel 2
De Zorgprofs ZVW BV Toekomstgerichte trainingen Regio Haaglanden 2
Stichting Zonnehuisgroep Amstelland Implementeren en uitbreiden gezamenlijk aanmeldportaal wijkverpleging Amstelveen Regio Amstelland / De Meerlanden 2
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Intercollegiale toetsing wijkverpleegkundigen- structureel organiseren Regio Zeeland 2
Stichting Alerimus Aanpak regeldruk d.m.v. inzet spraakgericht rapporteren Regio Zuid Hollandse Eilanden 2
Vierstroom Zorg Thuis Oriëntatie en onderzoek naar aanmeldportaal wijkverpleging Regionaal Transferpunt Zoetermeer en Midden-Holland Regio Midden-Holland 2
Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg Samenwerking en Coördinatie in de wijk stimuleren Regio Zwolle 2
Buro VIP Zorg B.V Leer mij groeien Regio Zuid Hollandse Eilanden 2
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Spraakgestuurd rapporteren- mogelijkheden onderzoeken Regio Zeeland 2
Thuiszorg M.O.C. B.V. Invoering beeldzorg en verhoging zelfredzaamheid Regio Nijmegen 2
Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg Trainen van professionals gericht op competenties en vaardigheden die passen bij de IZA-doelstellingen. Regio Zwolle 2
Vivre Kinderthuiszorg Verandertraject Vivre Kinderthuiszorg: van cliëntteams naar regioteams Regio Zuid Oost Brabant 2
Allerzorg Gebruik dagstructuur zorgrobots bij cliënten met geheugen en/of structuur problematiek Regio Friesland 2
Vivre Kinderthuiszorg HIK training EVV-ers Regio Zuid Oost Brabant 2
Azora Professionalisering van de (wijk)verpleegkundige inzet volgens het T-profiel Regio Arnhem 2
Stichting Laurens Versterken zelfredzaamheid en eigen regie Regio Rotterdam 2
Thuiszorg Het Friese Land B.V. Intensivering samenwerking huisartsen en wijkverpleging in de acute zorg Regio Friesland 2
De Pieter Raat Stichting Zelfredzaamheid bij senioren Regio Noord Holland Noord 2
Cordaan Infuusteam Regio Amsterdam 2
Cordaan Transformatie stedelijke samenwerking Ambulante Nachtzorg in de subacute keten Regio Amsterdam 2
Comfortzorg Contract BV Arbeidsbesparend werken met digitaal ondertekenen Regio Friesland 2
Stichting Liberein Van persoonlijk naar verpleegkundig leiderschap Regio Twente 2
Stichting Liberein Samenwerking CM dementie bij gedragsproblematiek / GVP Regio Twente 2
Stichting Liberein Inzet zorgtechnologie in relatie tot de GRZ en wijkverpleging Regio Twente 2
Umbra Zorg bv Digitale zorg tenzij, verbeteren digitale gegevensoverdracht en verminderen administratieve lasten medewerkers. Regio West Brabant 2
Stichting De Merwelanden Sleutelkluisjes Regio Waardenland 2
Stichting Zonnehuisgroep Noord Dagstructuur kalender Regio Groningen 2
HOZO Implementeren Medido Regio Zuid Holland Noord 2
Stichting Inovum Het gedachtegoed Reablement tot ontwikkeling brengen binnen Inovum Regio 't Gooi 2
Stichting Thuiszorg Groot Limburg Zorgprofessionals toekomstbestendig en bekwaam te houden middels implementatie LMS Regio Zuid-Limburg 2
Stichting Humanitas Spraak gestuurd rapporteren: Met spraak gestuurd rapporteren, dat ook wel speech-to-text of spraaksturing wordt genoemd, spreken zorgmedewerkers hun rapportages in, in plaats van dat zij deze moeten overtypen. Dit kunnen zij direct doen na het verlenen van de zorg, dus nog bij of samen met de client of patiënt, of onderweg naar een nieuwe afspraak. Regio Rotterdam 2
Cordaan Ingebruikname inkoopportaal SUP Regio Friesland 2
Stichting RST Zorgverleners Vervolgaanvraag 'Klaar voor samenwerking in de regio / Grip op de zorg (Verpleging & Verzorging)' Regio Arnhem 2
Zorggroep Sint Maarten Werken met plezier: het ontwikkelen en versterken van professioneel leiderschap vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid Regio Twente 2
Stichting Zuyderland Zorg Inzet van ZINassist, virtuele assistent, binnen Zuyderland Thuiszorg Regio Zuid-Limburg 2
Zorg door Contact BV Wijzer in de Wijk Regio Zuid Hollandse Eilanden 2
Van Neynsel Robotic Process Automation (RPA) Regio Noord-Oost Brabant 2
Stichting Humanitas Informele zorg in de wijkverpleging Regio Rotterdam 2
Stichting Livio Ambulante GRZ opstarten Regio Twente 2
Stichting Wassenaarse Zorgverlening, SWZ *Project spraakgestuurd rapporteren (1A) *Project testen met digitale toegang (1B) Regio Haaglanden 2
ABC Zorgcomfort Thuiszorg BV (h.o.d.n. Saamborgh) Positieve Gezondheid Regio Arnhem 2
ZorgSaam Zorggroep Zuuews-Vlaanderen Pilot Nieuwe functie zorghulpen Regio Zeeland 2
Stichting Zonnehuisgroep Noord Zorgplan is planning is realisatie (z=p=r,t) Regio Groningen 2
Stichting Humanitas Duurzame inzetbaarheid in de wijk Regio Rotterdam 2
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Palliatieve zorg thuis Regio Zeeland 2
Stichting RST Zorgverleners Vervolgaanvraag preventieve zorg Regio Arnhem 2
Stichting Icare Zorgtechnologie is de normaalste zaak van de wereld Regio Drenthe 2
Zorggroep Oude en Nieuwe Land Taakdelegatie, inzet zorghulpen Regio Flevoland 2
Schutse Zorg Tholen Geriatrische Thuiszorg Tholen Regio Zeeland 2
Savant Zorg Implementatie toekomstbestendig werken Regio Zuid Oost Brabant 2
IJsselheem Pilot reablement Regio Zwolle 2
Stichting QuaRijn Implementatie van een Blended leergang Langer Thuis. Regio Utrecht 2
Savant Zorg Implementatie Regiosamenwerking Onplanbare Nachtzorg Regio Zuid Oost Brabant 2
Stichting Laurens Wijzer in de Wijk Regio Rotterdam 2
Stichting Surplus Zorg Blended zorg en ondersteuning voor passende zorg thuis Regio West Brabant 2
Adry zorg BV Digitale koppeling bevoegd- en bekwaamheid. Regio Zuid Holland Noord 2
Aardema Thuiszorg Met digitale middelen dezelfde zorg en meer welzijn voor ouderen thuis Regio Friesland 2
Stichting Zorgwaard Activiteit G 2de tranche Regio Zuid Hollandse Eilanden 2
ZuidZorg Wijkzorg BV De Wijkverpleegkundige in zijn/haar Kracht Regio Zuid Oost Brabant 2
Thuiszorg Groot Gelre Inwerken en begeleiden nieuwe zorgcollega’s Regio Arnhem 2
Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg Welkom in de wijkverpleging! Regio Zuid-Limburg 2
Stichting Oosterlengte Eigenaarschap en verbinding Regio Groningen 2
Thuiszorg Groot Gelre Implementatie en borgen van zorgrobot Tessa in de wijkverpleging Regio Arnhem 2
Stichting Zuyderland Zorg Uitrol van beeldschermzorg binnen Zuyderland Thuiszorg Regio Zuid-Limburg 2
Thuiszorg Groot Gelre Spraakgestuurd en cliëntgericht rapporteren Regio Arnhem 2
Evita Zorg B.V. Arbeidsbesparend werken via beeldschermzorg Regio Haaglanden 2
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee Van leren naar doen Regio Zuid Hollandse Eilanden 2
WoonZorgcentra Haaglanden WZH Verbetering van ICT Basis infrastructuur ten behoeve van passende en efficiëntere thuiszorg Regio Haaglanden 2
Thuiszorg Groot Gelre Ziekenhuisverplaatste zorg naar SV team naar Wijkteam Regio Arnhem 2
Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg SUP Regio Zuid-Limburg 2
Stichting Laurens Drempelloze zorg van ziekenhuis naar huis Regio Rotterdam 2
Prizorg B.V. Digitaal en deskundig: wondzorgapp Prizorg Regio Amsterdam 2
Stichting Zuyderland Zorg Migratie naar één Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in één nieuwe Ons omgeving. Regio Zuid-Limburg 2
Allerzorg Bewustwording bij zorgprofessionals Regio Friesland 2
Stichting Santé Partners Spraakgestuurd Rapporteren Regio Nijmegen 2
HappyZorg Veilig digitaal medicatieproces Regio Amsterdam 2
Mijzo Ontlasten van professionals in de wijk Regio Midden-Brabant 2
Saxenburgh Uitbreiding casemanager dementie Regio Zwolle 2
Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg Supportteam Regio Zuid-Limburg 2
Stichting Humanitas Skills Lab EHealth: Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid in competenties (skills lab) waarbij EHealth toepassingen consistent worden ingezet in het zorgproces, met als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit en het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Dit betekent dat de zorg efficiënter wordt en er meer cliënten in zorg genomen kunnen worden. Dit is een kwantitatieve verbetering, waarbij de zorgcapaciteit vergroot wordt en er meer mensen geholpen kunnen worden. Regio Rotterdam 2
Woonzorg Flevoland Wijkverpleegkundige van de toekomst Regio Flevoland 2
Mijzo Samenwerking in de Keten Regio Midden-Brabant 2
Eeckenrhode Zorg Inzet virtuele thuiszorg Regio Zuid Oost Brabant 2
Stichting Carinova Thuiszorg (regio Zwolle) Het terugdringen van administratieve lasten binnen Carinova o.a. door het implementeren van de standaard omtrent Zorgplan=planning=realisatie, tenzij Regio Midden-IJssel 2
Mijzo Mijzo in Transformatie Regio Midden-Brabant 2
Stichting Carinova Thuiszorg (regio Zwolle) Afschaffen van de verplichte dubbele medicatiecontrole Regio Midden-IJssel 2
Stichting BrabantZorg Eerder en zelfstandig naar huis Regio Noord-Oost Brabant 2
Stichting Zonnehuisgroep Noord Vrijwilligers in de wijk Regio Groningen 2
Zorggroep Drenthe Trainen van professionals gericht op competenties en vaardigheden die passen bij de IZA-doelstellingen. Regio Drenthe 2
Rivas Zorggroep Verstevigen en opschaling Versterking eerste lijn Regio Waardenland 2
Zorggroep Drenthe Samenwerking en coördinatie in de wijk stimuleren Regio Drenthe 2
Zorggroep Drenthe Bijdragen aan minder regeldruk voor professionals Regio Drenthe 2
VidaCare Begeleiden leerlingen Regio Haaglanden 2
Stichting MaxZorg Kwaliteits traject thuiszorg Regio Noord-Oost Brabant 2
Zorggroep Meander Zorgtechnologie is de normaalste zaak van de wereld Regio Groningen 2
Stichting Kleingeluk Adviesgesprek Regio Apeldoorn 2
Stichting Omring Betere doorstroom, de zorgconsulente als klantregisseur Regio Noord Holland Noord 2
WVO Zorg Transmuraal Zorgpad NAH Regio Zeeland 2
Stichting DSV Opleiden in de wijk Regio Zuid Holland Noord 2
Stichting Libertas Leiden Optimaliseren van samenwerking (complexe) psychiatrie in de wijk Regio Zuid Holland Noord 2
Stichting Respect Wonen Zorg Welzijn Advance care planning Regio Haaglanden 2
Stichting Respect Wonen Zorg Welzijn Slimmer thuis wonen en werken (door woningaanpassingen en inzet van hulpmiddelen en technologie) Regio Haaglanden 2
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. Acuut Specialistisch Team Regio Noord-Oost Brabant 2
Stichting Omring Poliklinische wijkzorg Regio Noord Holland Noord 2
Matrix Zorg B.V. Innovatie en automatisering in de wijkverpleging Regio Utrecht 2
Stichting Zorgcentrum Huize Rosa Versterken en versnellen ambitie in de wijk Regio Nijmegen 2
Vivre Kinderthuiszorg Aanvullende aanvraag bij toegekend project ‘49054 – LMS’ Regio Zuid Oost Brabant 2
Protestants Interkerkelijke Stichting Zorgverlening Hendrik-Ido-Ambacht, De Blije Borgh Ontwikkeling wijkteams van de toekomst met behulp van verpleegkundig leiderschap Regio Waardenland 2
Stichting Cedrah DigiRehab voor zelfredzamere cliënten Regio Zeeland 2
Alice thuiszorg FocusZorg Regio Amsterdam 2
Stichting Omring EOS: Samenwerking en coördinatie in de wijk stimuleren N-H-N Regio Noord Holland Noord 2
Thuiszorg West-Brabant Toekomstbestendige Zorg Regio West Brabant 2
Stichting Silverein Digitale sleuteloplossing Regio Utrecht 2
Stichting Evean Zorg Digitaal is heel normaal en Wijk leerroutes Regio Zaanstreek / Waterland 2
Stichting Omring EOS: samenwerken in de wijk zonder grenzen, client centraal! Regio Noord Holland Noord 2
Stichting Liberein Implementatie Ehealth / MobileCare Regio Twente 2
Stichting Sint Joris Langer veilig thuis met Nobi Regio Zuid Oost Brabant 2
Stichting Omring Mobiliteitsplan Regio Noord Holland Noord 2
Stichting Sint Joris Samenzorgen in de wijk Regio Zuid Oost Brabant 2
Sofia Zorg Digitalisering van zorgprocessen binnen Sofia Zorg ten behoeve van de kwaliteit van zorg Regio Utrecht 2
Stichting Livio opstarten leefstijlmonitoring Regio Twente 2
Stichting Livio Behoud medewerkers wijkverpleging Regio Twente 2
De Wijngaerd Beeldzorg in de Wijk met focus op de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats Regio West Brabant 2
Zorginstelling Professionals 8-11-2023 Regio Utrecht 2
Alliance Zorg BV werkplezier in de wijkverpleging Regio Zuid Hollandse Eilanden 2
SWZP Inzet van zorgtechnologie en verminderen van de regeldruk binnen de wijkverpleging. Regio Zaanstreek / Waterland 2
Stichting Sensire Verwachtingsmanagement klantvragen Regio Arnhem 2
Frankeland - Sint Liduinastichting nader onderzoek, uitbreiden en opschalen inzet digitale zorg Regio Westland Schieland Delfland 2
Shiva Zorg EmpowerCare: Haptonomische Zorgvaardigheden en Cliëntgerichte Grensbewaking & Verbeterproject telefonische belasting en bereikbaarheid wijkverpleging Regio Amstelland / De Meerlanden 2
Coöperatie Dichtbij UA Aanvulling op: Samenwerking Wijkverpleging Groningen, Stad en Ommelanden (48714) Regio Groningen 2
Stichting Lelie zorggroep Vernieuwing Intakegesprek in het kader van Langer Thuis Regio Midden-Holland 2
ZorgSpectrum Toekomstbestendige wijkverpleging Regio Utrecht 2
Stichting Vitalis Woonzorg Groep Meer zorg door minder administratie Regio Zuid Oost Brabant 2
Antonius Positieve Gezondheid Regio Friesland 2
Antonius Het raadsel dementie Regio Friesland 2
Alfa & Zorg BV Werkplezier in Almere voor leerlingen VIG/VPK Regio 't Gooi 2
Thuiszorg Het Centum Best Practices ontwikkelen Regio Utrecht 2
Royal Care Best Practices ontwikkelen Regio Kennemerland 2
Libertas Leiden Vergroten werkplezier en Positief Gezond Werkgeverschap, samenwerken, preventie en ontwikkelen competenties positieve gezondheid Regio Zuid Holland Noord 2
Antonius Training Cliënten met een psychiatrische aandoening Regio Friesland 2
Stichting Careyn Realisatie nieuw beleid op woningtoegang & personenalarmering in de wijkverpleging bij Careyn Regio Westland Schieland Delfland 2
Thuiszorg Lansingerland B.V. Ontwikkeling interne opleiding Thuiszorg Lansingerland Regio Westland Schieland Delfland 2
SVRZ Langer zelfstandig thuis door inzet technologie. Regio Zeeland 2
TSN Verzorging en Verpleging B.V> TSN Kennisdagen Regio Groningen 2
Stichting Sensire Wijkverpleging o.b.v. klantprofielen Regio Arnhem 2
Antonius Meetinstrumenten Regio Friesland 2
Valkenhof Langer Actief Thuis in Valkenswaard en Leende Regio Zuid Oost Brabant 2
Allévo Efficiënter werken in de nacht door de Zorg-app Regio Zeeland 2
Amstelring Medido opschalen Regio Amstelland / De Meerlanden 2
Zorg- en Wooncentrum De Haven De Haven - Verward in de wijk Regio Utrecht 2
Antonius Palliatieve zorg Regio Friesland 2
Zorg- en Wooncentrum De Haven De Haven - Casemanagement dementie Regio Utrecht 2
ABR Zorgt “Samenwerking en coördinatie in de wijk stimuleren”: Regio Waardenland 2
Thuiszorg Groot Gelre Borging, opschaling en inbedding Medido in de wijkverpleging Regio Arnhem 2
Stichting ZINN Wijkverpleging in Mobiele Geriatrie Teams Regio Groningen 2
Stichting Aafje thuiszorg, huizen, Zorghotels IZA aanvraag Aafje: Toekomstbestendige wijkverpleging Regio Rotterdam 2
Stichting Rosengaerde Begrip voor onbegrepen gedrag: hoe blended learning bijdraagt aan vroeg signalering, herkenning en effectief omgaan met psychische problematiek in de wijk. Regio Zwolle 2
Stichting Zonnehuisgroep Amstelland Implementeren van het Verpleegkundig Adviesgesprek in de wijkverpleging Regio Amstelland / De Meerlanden 2
Kim's hart voor de Zorg Verlagen administratieve lasten, verbeteren beveiliging en ICT en bevordering goed werkgeverschap Regio Westland Schieland Delfland 1
Amara Zorg Morele keuzes in tijden van schaarste Regio Flevoland,Regio 't Gooi 1
Stichting Inovum Intensivering samenwerking tussen teams WMO en teams wijkverpleging Regio 't Gooi 1
Antonius Project Meer Tijd voor Meer Cliënten Regio Friesland 1
Vitaal Thuiszorg Jouw toekomst van de zorg Regio Arnhem 1
Stichting Marente Ontwikkeling reablement zorgprogramma Regio Zuid Holland Noord 1
Sint Annaklooster Passende zorg m.b.v. technologie: VR bril Into D'mentia. Regio Zuid Oost Brabant 1
Stichting Zorggroep Tangenborgh Zelfredzaam zwachtelen Regio Drenthe 1
Stichting Zorggroep Tangenborgh Vergroten zelfredzaamheid en eigen regie Regio Drenthe 1
Attent Zorg en Behandeling Passende zorg thuis Regio Arnhem 1
Stichting Lelie Zorggroep DigiRehab voor zelfredzamere cliënten Regio Rotterdam 1
Thuiszorg West-Brabant Innovatie Zorglogistiek Regio West Brabant 1
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne Coachingstraject Teams Wijkverpleging - EssentieDenkers Regio Noord- en Midden Limburg 1
Zorgmed Zinvolle gesprekken in de groei naar eigen regie Regio Zuid Oost Brabant 1
Stichting Omring Leertraject Spil in de Wijk Regio Noord Holland Noord 1
Stichting Zorggroep Amsterdam-Oost Implementatie Nedap ONS Regio Amsterdam 1
Stichting Sensire Verhogen werkplezier en aantrekkelijk maken van het vak Regio Arnhem 1
Stichting Coloriet Passende Zorg in de wijkzorg Regio Flevoland 1
ZorgSpectrum Scholing psychiatrie Regio Utrecht 1
Thuiszorg Groot Gelre Integratie zorgtechnologie in de wijkverpleging Regio Arnhem 1
Coöperatie LIZ U.A. Doorontwikkeling van verpleegkundig vakmanschap in de wijkverpleging door toetsingsmodules via de SuperNurse-app Regio Noord- en Midden Limburg 1
Stichting Zonnehuisgroep Noord Intercollegiale Toetsing Regio Groningen 1
Zorggroep Meander Schouder aan schouder Regio Groningen 1
Stichting Cicero Zorggroep Wijkzorg vanuit Positieve Gezondheid Regio Zuid-Limburg 1
Zorggroep Zaanstreek Medicatieketen digitaliseren en medicatieveiligheid optimaliseren in de Extramurale Zorg Regio Zaanstreek / Waterland 1
Actief Zorg B.V. Ontwerpen van ontwikkelpaden voor zorgmedewerkers + doorontwikkelen van deze medewerkers Regio West Brabant 1
Stichting Cicero Zorggroep Intercollegiale toetsing (wijk)verpleegkundigen Regio Zuid-Limburg 1
Stichting Cicero Zorggroep Intervisie (wijk)verpleegkundigen Regio Zuid-Limburg 1
HOZO Proberen is leren Regio Zuid Holland Noord 1
IJsselheem Uitrol zorgtechnologie thuiszorgteams Regio Zwolle 1
STMG BV Inzetten van Beeldzorgtechnologie t.b.v. efficiëntere en effectievere invulling van zorgvraag (doelmatig en doeltreffend) Regio Arnhem 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Het ontwikkelen van een organisatiemodel, waarbij er meer en gestructureerd aandacht komt voor ergonomisch werken in de organisatie. Regio Drenthe 1
Interkerkelijke Stichting voor Zorg en Welzijn Groot Hoogwaak Aansluiting en samenwerking in de wijk Regio Zuid Holland Noord 1
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. Aanschaf en implementatie leermanagementsysteem Regio Noord-Oost Brabant 1
Zorgspectrum Het Zand Buddie (digitale ondersteuning) voor informele zorg en mantelzorg Regio Zwolle 1
Stichting Santé Partners Anders leren & werken, samen sterk! Regio Nijmegen 1
Breederzorg B.V. Positieve Gezondheid en preventie Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting Markenheem Diabeteszorg op afstand Regio Arnhem 1
MeanderGroep Zuid-Limburg Ziekenhuis verplaatste zorg Regio Zuid-Limburg 1
Zorgpartners Midden-Holland Inzet 1 extra leerling positie HBO-V Regio Midden-Holland 1
Stichting Proteion Digitaal aftekenen en dubbelcontrole van medicatie Regio Noord- en Midden Limburg 1
Zorg&Welzijn Arnhem Zorgkracht 2.0 Regio Arnhem 1
Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe Behouden en versterken zelfredzaamheid en eigen regie cliënten wijkverpleging WZU Veluwe Regio Apeldoorn / Zutphen 1
Allerzorg Hulpmiddelen (totaal) oplossing Regio Friesland 1
Allerzorg Domeinoverstijgend indiceren en Advanced Care Planning Regio Friesland 1
Allerzorg Re-ablement Regio Friesland 1
Allerzorg Zelfredzaamheid matrix Kindzorg Regio Friesland 1
Allerzorg Beeldzorg voor diabetes kinderen op school Regio Friesland 1
Allerzorg Angst- en pijnreductie bij kinderen Regio Friesland 1
Allerzorg Zelfredzaam met stoma Regio Friesland 1
Umbra Zorg bv Zorgprofessionals toekomstbestendig en bekwaam te houden Regio West Brabant 1
Zenmo passend zorg Regio Amsterdam 1
Stichting Zorggroep Florence Florence wijkverpleging Fasttrack "klantwaarde en minder administratieve belasting" Regio Haaglanden 1
Coöperatieve vereniging Tot uw dienst UA Opzetten zorgcircels Regio Zuid Oost Brabant 1
Stichting Kennemerhart Toekomstbehendige wijkverpleging Regio Kennemerland 1
Thuiszorg de Oude Haag Digitaal hervormen van het zorgproces bij gecompliceerde wonden. Regio Haaglanden 1
Zorgfederatie Oldenzaal Verhogen van werkplezier, efficiëntie en gebruik van technologie in de wijkverpleging Regio Twente 1
ZINN Leefstijlmonitoring ZINN thuiszorg Regio Groningen 1
Stichting QuaRijn Opschaling RENEW. Beter Doen, door Beter Laten Regio Utrecht 1
De ZorgSpecialist Beeldschermzorg in de wijkverpleging Regio Kennemerland 1
Saxenburgh Digitalisering in de thuiszorg Regio Zwolle 1
Stichting HVP Zorg Play and Learn Regio Haaglanden 1
BrabantZorg Doorontwikkeling Regionaal Verpleegkundig Team (RVT) naar Verpleeg Technisch Thuiszorgteam (VTT) binnen BrabantZorg Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting Respect Wonen Zorg Welzijn Deskundigheidsbevordering van de medewerkers werkzaam in de wijkverpleging. Regio Haaglanden 1
Van Neynsel Reablement Regio Noord-Oost Brabant 1
Savant Zorg Toekomstbestendig werken Regio Zuid Oost Brabant 1
Noorderzorg Wijkverpleging Noorderzorg Regio Groningen 1
Woonzorg Flevoland Motiverende gespreksvoering Regio Flevoland 1
Stichting ActiVite Centrale toegang en coördinatie wijkzorg (regionale aanvraag) Regio Zuid Holland Noord 1
ActiVite Passende zorg trainingen Regio Zuid Holland Noord 1
Stichting Het Spectrum Leerprogramma Reablement Regio Waardenland 1
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. Scholing werkbegeleiders Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting ZuidZorg Toekomstbestendige Inrichting Wijkteams Regio Noord-Oost Brabant 1
Zorgpartners Midden-Holland Inzet 1 extra leerling positie BBL NV4 Regio Midden-Holland 1
Expertise Centrum Specialistische Verpleging Arnhem e.o. B.V. Arbeidsvreugde Regio Arnhem 1
Stichting Cicero Zorggroep Opleiding Gespecialiseerd Helpenden en Verzorgenden Psychogeriatrie (GHP/GVP) Regio Zuid-Limburg 1
Splendid Care Aanvraag Subsidie t.b.v. verbetering kwaliteit wijkverpleging. Regio 't Gooi 1
Expertise Centrum Specialistische Verpleging Arnhem e.o. B.V. Telemedicine Regio Arnhem 1
Haagse Wijk- en Woonzorg Verbetering wondzorg met wondzorgapp, ALTIS methode en TIME model Regio Haaglanden 1
ZorgMee bv Ehealth Zorgmee Regio Amsterdam 1
Zorggroep Manna Bevorderen werkplezier en voortdurend verbeteren in de wijkverpleging Regio Twente 1
Accolade Zorg Trainen en netwerken voor toekomstbestendige wijkverpleging Regio Utrecht 1
Sofia Zorg B.V. Deskundigheidsbevordering in: passende zorg in de wijk Regio Utrecht 1
Zorgbalans Dashboard vroegtijdige signalering zorgdeclaraties Regio Kennemerland 1
Zorginstellingen Pieter van Foreest Opstarten en inrichten van Beeldzorg Regio Westland Schieland Delfland 1
Stichting Zorggroep Almere Wijkverpleegkundigen in hun kracht Regio Flevoland 1
Zorgbalans Digitaal leertraject palliatieve zorg en zorg voor de zorgverlener voor de thuiszorg/wijkverpleging Regio Kennemerland 1
Stichting Argos Zorggroep Verantwoorde zorg thuis, met thuiszorg als dat nodig is Regio Westland Schieland Delfland 1
stichting Viattence automatische deuropener Regio Zwolle 1
ZorgAccent Programma Onderweg naar de toekomst Regio Twente 1
ZZG Zorggroep 100% Zorg in mijn Wijk - één herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in acht gemeenten in Zuid Gelderland Regio Nijmegen 1
Avoord Verstevigen professionele autonomie Regio West Brabant 1
Thuiszorg Zusters Inzet van E-health in de wijkverpleging ter optimalisering voor Zorg op Afstand Regio Arnhem 1
Stichting Amstelring Groep 5stappen in de wijk Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Ambulante Thuiszorg Wijkverpleging Ambulante Thuiszorg IZA reductie administratieve lasten ICT Regio Zuid-Limburg 1
Stichting Zorgstroom Intercollegiale toetsing Regio Zeeland 1
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Slim zwachtelen Regio Zeeland 1
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Spraakgestuurd rapporteren en slimmer werken met smartphones en alles-in-één-applicatie Octopus Regio Arnhem 1
Westerholm Van sleutelbos naar elektronische toegang Regio Groningen 1
Stichting RST Zorgverleners Virtuele Thuiszorg Regio Zwolle 1
Stichting RST Zorgverleners “De digivaardige zorgprofessional” Regio Arnhem 1
Stichting ZuidZorg Toekomstbestendige Inrichting Wijkteams Regio Zuid Oost Brabant 1
Zorginstellingen Pieter van Foreest Verlagen van de regeldruk binnen de wijkverpleging Regio Westland Schieland Delfland 1
Zorginstellingen Pieter van Foreest Training probleemgedrag Regio Westland Schieland Delfland 1
Stichting KleinGeluk Inzet ergocoaches Regio Apeldoorn / Zutphen 1
WoonZorgcentra Haaglanden WZH Mobiele telefoons Regio Haaglanden 1
BetuweZorg Scholing aandachtsvelder wond- en palliatieve zorg Regio Nijmegen 1
TVN Zorgt Bevordering competenties bij ouders/mantelzorger en wijkverpleegkundigen ten aanzien van kindverpleegkundige handelingen Regio Nijmegen 1
Evita Zorg BV Project Invoering EVV Regio Haaglanden 1
Passie in Zorg bv Passie voor Passende Zorg! Regio Rotterdam 1
Stichting Carinova Thuiszorg (regio Zwolle) Veranderverhaal, introductie 'schijf van 5' en borging positieve gezondheid Regio Midden-IJssel 1
Thuiszorg West-Brabant Ontregel de Zorg Regio West Brabant 1
Zorggroep Drenthe digitale dossiervoering en spraakgestuurd rapporteren Regio Drenthe 1
Woonzorggroep Samen Ergonomisch werken binnen de thuiszorg Regio Noord Holland Noord 1
Stichting ActiVite Passend dossier Regio Zuid Holland Noord 1
Zonnehuisgroep Amstelland Het bieden van digitale zorg professionaliseren en opschalen Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Stichting Silverein Deskundigheidsbevordering wijkverpleging Regio Utrecht 1
De Vriezenhof Digitale zorg tenzij, verbeteren digitale gegevensoverdracht en verminderen administratieve lasten medewerkers. Regio Twente 1
Stichting KwadrantGroep Verder met Positieve Gezondheid Regio Friesland 1
Zorgbegrip B.V. IZA fonds opschalen beeldzorg en opzetten skillslab Regio Zaanstreek / Waterland 1
Stichting Samen Zorgen Project spraakgestuurd rapporteren wijkverpleging (digitalisering) Regio Arnhem 1
Schutse Zorg Tholen TOF Regio Zeeland 1
Coöperatie Dichtbij ua Samenwerking Wijkverpleging Groningen, Stad en Ommelanden Regio Groningen 1
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee Anders denken anders doen - positieve gezondheid en sociale benadering dementie Regio Zuid Hollandse Eilanden 1
Allévo Reablement met behulp van DigiRehab Regio Zeeland 1
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee Anders denken anders doen - reablement Regio Zuid Hollandse Eilanden 1
Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee Anders denken anders doen - visie op wijkverpleging Regio Zuid Hollandse Eilanden 1
Stichting De Zorgcirkel Digitaal eerder Regio Zaanstreek / Waterland 1
Directzorg Nederland bv Trainen van professionals gericht op competenties en vaardigheden die passen bij de IZA doelstellingen zoals preventie, reablement, positieve gezondheid en omgaan met psychiatrische problematiek Regio Waardenland 1
Stichting De Merwelanden Verdiepen en verbreden kennis binnen extramurale teams Regio Waardenland 1
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. Beter Doen door Beter Laten Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting zorggroep Maas & Waal Optimalisatie plan- en roosterproces Regio Nijmegen 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Vergroten van werkplezier in de wijkverpleging d.m.v. extra wijkverpleegkundigen bijeenkomsten m.b.t preventie en intervisie. Regio Drenthe 1
Stichting Careyn Reablement bij Careyn Regio Westland Schieland Delfland 1
Stichting Zorgzaken Mantelzorgers aan zet in de wijk Regio Amsterdam 1
Zorgcentrum Roomburgh Ontwikkelen gesprekstechnieken van zorgmedewerkers ten behoeven van zorginnovaties. Regio Zuid Holland Noord 1
Stichting De Zorgcirkel Potentieel van Preventie; het ontwikkelen en opschalen van preventiediensten Regio Zaanstreek / Waterland 1
stichting Viattence Hulpmiddelenkoffer en "Ik doe het weer zélf!" (reablement) Regio Zwolle 1
Sint Jozef wonen en zorg Positieve gezondheid in de wijk Regio Noord- en Midden Limburg 1
Antonius Intercollegiale Toetsing Regio Friesland 1
Antonius Wondzorg Regio Friesland 1
Sint Annaklooster Positieve Gezondheid binnen Sint Annaklooster Regio Zuid Oost Brabant 1
Sint Annaklooster Inzet van ergotherapeut in de wijkverpleging vanuit het gedachtengoed ‘reablement’. Regio Zuid Oost Brabant 1
Zorgbalans Van Routes naar Diensten in de wijkverpleging Regio Kennemerland 1
Aardema Thuiszorg Van alleen zorg voor cliënten naar ook vitaliteit & meedoen in de wijk Regio Friesland 1
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Zorg Borgen van de thuiszorgvisie binnen de thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe Regio Zwolle 1
De Vriezenhof Trainen van competenties van medewerkers voor toekomstbestendige zorg Regio Twente 1
Archipel Thuis Positieve gezondheid Regio Zuid Oost Brabant 1
JustInCare Houdbaar en duurzaam houden van de zorg, door aanpassing vervoer Regio Groningen 1
Vierstroom Zorg Thuis Verminderen van administratielasten door: Zorgplan = Planning = Realisatie en professionele, passende zorg Regio Midden-Holland 1
Stichting Azora Integratie van (tele)monitoring en smartglass binnen het totaalpakket van blended care en opschaling van passende zorg op afstand middels inzet van Tech-Ambassadeurs Regio Arnhem 1
Zorggroep Tangenborgh Verward in de Wijk Regio Drenthe 1
Groenhuysen Samen leren omgaan met dementie Regio West Brabant 1
Woonzorg Flevoland Begrip voor onbegrepen gedrag Regio Flevoland 1
Groenhuysen Inzet zorgrobot Tessa in de wijkverpleging Regio West Brabant 1
Interzorg Oss Thuiszorg B.V. Gedachtengoed Positieve gezondheid Regio Noord-Oost Brabant 1
StichtingZorgenWelzijnOudewater Vergroten kennisniveau wijkverpleging en daardoor meer ruimte voor technologische innovatie Regio Utrecht 1
Thuiszorg Rijn en IJssel Implementatie automatische medicijndispenser Medido Regio Arnhem 1
Opella Werken met plezier: professioneel leiderschap en domeinoverstijgend werken Regio Arnhem 1
WZC Maria Dommer Betere, meer efficiënte Wijkzorg en uitbreiding van de Wijkzorg Regio Utrecht 1
Opella Efficiënter werken d.m.v. optimaliseren van de roosters en ritplanning in de wijkverpleging Regio Arnhem 1
Zorginstellingen Pieter van Foreest Het inbedden van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de wijkverpleging. Regio Westland Schieland Delfland 1
Zorginstellingen Pieter van Foreest Palliatieve kit Regio Westland Schieland Delfland 1
Sint Annaklooster Toekomstgerichte zorg door inzet innovaties Regio Zuid Oost Brabant 1
Sint Annaklooster Verbeterproject doorschakeling telefonie thuiszorg Regio Zuid Oost Brabant 1
Stichting Humanitas Datagedreven werken - deel II (sturen op tevreden cliënt en medewerker) Regio Rotterdam 1
Thuiszorg Rijn en IJssel B.V. Vernieuwen basisinfrastructuur van het zorgplatform binnen geclusterde woonvorm Regio Arnhem 1
Stichting ZINN Uitbreiden/opschalen (gebruik van) zelfredzaamheidsmiddelen uit hulpmiddelen-box Regio Groningen 1
BetuweZorg Scholing EVV-er Regio Nijmegen 1
Vivium Zorggroep Borgen dat er voldoende goed opgeleide wijkverpleegkundigen zijn, nu en in de toekomst. Regio 't Gooi 1
BetuweZorg Meer preventief werken door in te zetten op vroeg signalering binnen de wijkverpleging en het WMO domein Regio Nijmegen 1
Stichting De Wever Methodisch werken Regio Midden-Brabant 1
Woonzorg Flevoland Positieve gezondheid Regio Flevoland 1
Stichting zorggroep Maas & Waal Thuiszorgtechnologie Regionale aansluiting infrastructuur Regio Nijmegen 1
Protestants Interkerkelijke Stichting Zorgverlening Hendrik-Ido-Ambacht Verbeteren van proces rondom de personeels- en cliëntenplanning in de wijkverpleging middels een centraal planbureau Regio Waardenland 1
Stichting DSV Medewerker op één Regio Zuid Holland Noord 1
KimCare KimCare Primio Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting Icare Icare Het Moedige Gesprek Regio Drenthe 1
De Zellingen Intervisie wijkverpleegkundigen en specialisten Regio Rotterdam 1
Frankeland - Sint Liduinastichting Starters in de Thuiszorg – het bovenformatief opleiden van zij-instromers in de wijkverpleging. Regio Westland Schieland Delfland 1
Stichting De Zorggroep Noord- en Midden Limburg Training vaardigheden de kunst van het gesprek / sociale netwerkversterking. Regio Noord- en Midden Limburg 1
Frankeland - Sint Liduinastichting Toekomstbestendige basisinfrastructuur zorgdomotica binnen de aanleunwoningen van de Frankelandgroep. Regio Westland Schieland Delfland 1
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Reablement Regio Zeeland 1
Frankeland - Sint Liduinastichting Optimalisatie van medicatietoediening in de wijkverpleging. Regio Westland Schieland Delfland 1
Bernadetta Zorg B.V. DigiZorg Regio Amsterdam 1
Stichting WIJdezorg Verbeteren benutting capaciteit ReBOZ Regio Zuid Holland Noord 1
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Toekomstgerichte wijkverpleging Regio Rotterdam 1
Stichting Kleingeluk Clientplanning in de wijk Regio Apeldoorn / Zutphen 1
STMG Swash- Verzorgend wassen Regio Arnhem 1
Woonzorg Flevoland Verminderen Administratieve Lasten Regio Flevoland 1
ABR Zorgt Medicatieveiligheid MCA en digitalisering 2023 Regio Waardenland 1
Stichting Kleingeluk Beelschermzorg in de wijk Regio Apeldoorn / Zutphen 1
Zorgpartners Midden-Holland Teamontwikkeling zelfredzaamheid en passende zorg. Regio Midden-Holland 1
Stichting Cordaan Digitaal Thuis Regio Amsterdam 1
Stichting ActiVite Passende inzet van hulpmiddelen Regio Zuid Holland Noord 1
Zorgpartners Midden-Holland Methodisch werken en rapporteren ( SOAP ) Regio Midden-Holland 1
Vughterstede Aanvraag IZA fonds 2024 Regio Noord-Oost Brabant 1
Protestants Interkerkelijke Stichting Zorgverlening Hendrik-Ido-Ambacht Het scholen van alle medewerkers werkzaam in de wijkverpleging, in motiverende gespreksvoering. Regio Waardenland 1
Zorgpartners Midden-Holland Intervisie wijkverpleegkundigen Regio Midden-Holland 1
stichting Amstelring Groep traineeships Regio Amstelland / De Meerlanden 1
stichting amstelring groep kennisbank Regio Amstelland / De Meerlanden 1
stichting amstelring groep wijkleerplekken Regio Amstelland / De Meerlanden 1
stichting amstelring groep wijkleerteam Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Thuiszorg Groot Gelre Lastenverlichting WVP 5 minuten registratie Regio Arnhem 1
Vivent Toekomstbestendige wijkteams Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting Surplus Zorg Het Mantelzorgplein (Onderdeel van het programma ‘Slimmer Samenwerken in de Keten regio West-Brabant’ ) Regio West Brabant 1
Vivent Scholing continuiteitshuisbezoek palliatieve zorg (CHB) Regio Noord-Oost Brabant 1
Thuiszorg Groot Gelre Taakverschuiving wijkverpleging - werkwijze - lange routes Regio Arnhem 1
Stichting Rosengaerde Passende zorg in de wijkverpleging: hoe multidisciplinaire dialoogsessies bijdragen aan passende, toekomstbestendige wijkzorg. Regio Zwolle 1
Evita Zorg Arbeidsbesparend werken: medicijndispenser Regio Haaglanden 1
Korian Nederland Mylivy Statenhof Leiden (het Gouden Hart) Regio Zuid Holland Noord 1
De Pieter Raat Stichting Zelfredzaamheid bij senioren Regio Noord Holland Noord 1
Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Wijkverpleging Eilandzorg op weg naar positieve gezondheid Regio Zeeland 1
TSN Verzorging & Verpleging B.V. Van vonkjes naar brandend vuurtje (TSN Zorg) Regio Groningen 1
Interzorg Groep Leefstijlproject Frysk en Fitaal Regio Friesland 1
Stichting de Posten IZA fonds ZSE Regio Twente 1
Stichting Surplus Zorg Intake 2.0 Regio West Brabant 1
Stichting Coloriet Spraakgestuurd rapporteren Regio Flevoland 1
Avoord Zelf als het kan Regio West Brabant 1
Stichting Humanitas Digitale toedienlijsten en controle medicatie Regio Rotterdam 1
Duozorg thuiszorg BV Passende zorg Regio Rotterdam 1
Stichting Surplus Zorg Verbindingsteam Transmurale Zorg (Onderdeel van het programma ‘Slimmer Samenwerken in de Keten regio West-Brabant’ ) Regio West Brabant 1
WVO Zorg Spraakgericht Rapporteren Regio Zeeland 1
BrabantZorg Inrichten ondersteuningsteams in de wijk Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting De Merwelanden Herkenbare een aanspreekbare wijkverpleging in de wijk de Staart Regio Waardenland 1
Stichting de Posten Integraal werken in de wijk Regio Twente 1
Stichting AxionContinu Vroegsignalering kwetsbare ouderen en samenwerking huisartsen Regio Utrecht 1
AristoZorg Subsidie IZA wijkverpleging intercollegiale toetsingen/consultatie Regio Noord Holland Noord 1
Stichting Buurtzorg Nederland Implementeren van een leerplatform voor de informele zorg Regio Amsterdam 1
Zorggroep Hof en Hiem Opleiden leerlingen Verzorgende IG (bbl) Regio Friesland 1
Stichting de Posten Herkenbare wijkverpleging Regio Twente 1
Stichting De Rijnhoven Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis Regio Utrecht 1
Stichting Treant Care Digitale zorg in de wijk Regio Drenthe 1
Vivium Zorggroep Intercollegiale toetsing draagt bij aan borgen van kwaliteit door continu leren van en met elkaar. Regio 't Gooi 1
Stichting de Posten Frontoffice ZSE aan zet Regio Twente 1
Stichting de Posten Preventie in de wijk Regio Twente 1
Stichting RST Zorgverleners Klaar voor samenwerking in de regio Regio Arnhem 1
Stichting zorggroep Charim Project Veerkrachtig thuis Regio Utrecht 1
Driezorg Meer tijd voor meer clienten in de wijk: reablement Regio Zwolle 1
Laverhof Inrichting menukaart hulpmiddelen en zorgtechnologie Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting Proteion Optimalisatie dossierinrichting Regio Noord- en Midden Limburg 1
Stichting Proteion Visie en realisatie zorgtechnologie thuis Regio Noord- en Midden Limburg 1
Egala Zorg Ontwikkeling medewerkers wijkteam Regio West Brabant 1
Stichting Zorgstroom Reablement op basis van digiRehab, zelfredzaam dankzij persoonlijke training door thuiszorgmedewerker. Het verbeteren van de fysieke capaciteiten van kwetsbare ouderen, waardoor de zelfredzaamheid toeneemt en het risico op valincidenten en toename van zorgbehoefte afneemt. Regio Zeeland 1
Stichting de Posten Inzet Arbo gerelateerde hulpmiddelen Regio Twente 1
Stichting Proteion Implementatie en aanschaf nieuw LMS/LXP Regio Noord- en Midden Limburg 1
Zonnehuisgroep Amstelland Versterken en borgen intercollegiale toetsing Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Stichting Surplus Zorg Implementatie ONS Dagoverzicht Regio West Brabant 1
Stichting Zorgstroom Vakinhoudelijke scholing voor de wijkverpleging. Met een divers scholingsaanbod beogen wij onze medewerkers te binden en te boeien. De thema’s hebben allen een raakvlak met de IZA doelstellingen. Regio Zeeland 1
Opella De specialistisch verpleegkundige in de wijk Regio Arnhem 1
Zonnehuisgroep Amstelland Invoering van diensten met flexibele uren, 6-uurs diensten en 8-uurs diensten Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Stichting Proteion Stralend in je kracht Regio Noord- en Midden Limburg 1
WoonZorgcentra Haaglanden WZH Versterken zelfstandig werken en werkplezier Regio Haaglanden 1
Stichting Evean Zorg Maximaliseren inzet Passende Zorg en mantelzorgparticipatie Evean Regio Zaanstreek / Waterland 1
Zonnehuisgroep Amstelland Implementatie 5-fasen model Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Leefstijlmonitoring Regio Drenthe 1
Stichting RST Zorgverleners Werkplezier en trots op mijn vak Regio Arnhem 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Opschalingsproject zorgtechnologie Regio Drenthe 1
ZZG Zorggroep Zorg in mijn Wijk – De schijf van 5! als antwoord op de zorgvraag van de toekomst Regio Nijmegen 1
De Lange Wei Doelstellingen wijkverpleging, De Lange Wei IZA fonds Regio Waardenland 1
Stichting KwadrantGroep Toekomstbestendige wijkverpleging Regio Friesland 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Positieve gezondheid standaardiseren binnen Beter Thuis Wonen, door middel van het scholen van drie trainers en het uitvoeren van een kick-off en werksessies voor de V&V teams Regio Drenthe 1
PGVZ Project Positieve Gezondheid Regio Zwolle 1
BrabantZorg Optimaliseren van de samenwerking in de onplanbare nachtzorg Regio Noord-Oost Brabant 1
WilgaerdenLeekerweidegroep Passende zorg en training/Regeldruk en werkplezier/Samenwerking in de wijk Regio Noord Holland Noord 1
Stichting RST Zorgverleners Preventieve zorg bij kwetsbare ouderen in de wijk Regio Arnhem 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. (Specialistisch) verpleegtechnische vaardigheden Regio Drenthe 1
Stichting Inovum Opleidingsaanbod Inovum ontwikkelen en verrijken Regio 't Gooi 1
Livio Digitale thuiszorg Regio Twente 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Nascholing vakbekwaam indiceren voor wijkverpleegkundigen Regio Drenthe 1
Stichting Zuyderland Zorg Structurele inzet van de Smart Glass bij de wijkverpleging. Regio Zuid-Limburg 1
Zonnehuisgroep Noord Samenwerking kraamzorg Regio Groningen 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Oprichten en implementeren Verpleegkundige adviesraad Regio Drenthe 1
Stichting Livio Arbeidsbesparend werken stimuleren Regio Twente 1
Beter Thuis Wonen Thuiszorg B.V. Verkorte verzorgende IG opleiding aanbieden, zowel intern aan medewerkers van Beter Thuis Wonen als extern. Regio Drenthe 1
ZZG Zorggroep Projectfase ‘De cliënt centraal, de medewerker op 1‘ Regio Nijmegen 1
Vierstroom Zorg Thuis Zorgdragen dat patiënten zonder medische zorgvraag in de eerste lijn behandeld worden Regio Midden-Holland 1
Stichting KwadrantGroep RPA: digitale zorgassistent Regio Friesland 1
HappyZorg Een goede start maakt het verschil Regio Amsterdam 1
Stichting Lelie Zorggroep Reablement in de wijk Regio Rotterdam 1
Stichting Carinova Thuiszorg (regio Zwolle) A. Toekomstgerichte capaciteitsmanagement en B passende zorg door signalering en samenwerking in de wijk Regio Midden-IJssel 1
ZZG Zorggroep Project opschaling zorgtechnologie Regio Nijmegen 1
Vierstroom Zorg Thuis Casemanagement 2.0 Regio Midden-Holland 1
Vierstroom Zorg Thuis Mantelzorgvriendelijke werkgever Regio Midden-Holland 1
PGVZ Project Professioneel Handelen Wijkverpleging Regio Zwolle 1
Stichting Sensire De zorgprofessionals toegerust maken om passende zorg te kunnen leveren Regio Arnhem 1
Vivent Goed zorgen voor onze zorgmedewerkers! Regio Noord-Oost Brabant 1
Shiva Zorg Inzet medicijndispensers Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Dignis Zorgtechnologie Regio Groningen 1
Stichting Zuyderland Zorg Optimalisatie en uitrol van de thuiszorgpoli Regio Zuid-Limburg 1
Stichting Zuyderland Zorg Zelfroosteren integreren in de thuiszorg Regio Zuid-Limburg 1
Stichting Zuyderland Zorg Integratie van zorgrobot Tessa in de thuiszorg Regio Zuid-Limburg 1
Stichting Lelie Zorggroep Zelfredzaamheid van de cliënten versterken: Optimalisatie bestelproces hulpmiddelen Regio Zwolle 1
Archipel Thuis Plaatsbepaling preventieconsult en reablement wijkverpleging Regio Zuid Oost Brabant 1
BrabantZorg Samenwerking en coördinatie in de wijk stimuleren Regio Noord-Oost Brabant 1
Comfortzorg Contract B.V. Arbeidsbesparend werken Regio Friesland 1
BrabantZorg Scholing wijkverpleegkundigen 'Bejegening vroegsignalering en de-escalerend handelen’ Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting Lelie Zorggroep Zeker in Huis - samenwerking in de keten Regio Zwolle 1
Archipel Thuis Spraakgestuurd rapporteren Regio Zuid Oost Brabant 1
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis Meer passende zorg door impuls digitale en technologische innovaties in de wijk Regio Utrecht 1
Comfortzorg Samenwerking wijkverpleegkundige zorg in de keten van preventie tot behandeling Regio Friesland 1
Rivas Zorggroep Welzijn op Consult - Bestendigen samenwerking wijkverpleging en sociaal domein Regio Waardenland 1
Rivas Zorggroep Scholen professionals in het omgaan met cliënten/naasten met psychiatrische aandoeningen. Regio Waardenland 1
Comfortzorg Contract BV ontwikkeling preventiespreekuren Regio Friesland 1
De Zellingen Revalidatie op de juiste plek Regio Rotterdam 1
De Zellingen Onderzoek innovatie mogelijkheden Regio Rotterdam 1
De Zellingen P3 Moreel Beraad Regio Rotterdam 1
Stichting Laurens Implementatie Pro-actieve zp Regio Rotterdam 1
Stichting Laurens Traineeship Wijkverpleegkundigen Regio Rotterdam 1
Thuiszorg Hart voor Nederland Verbeteren van de (administratieve) coördinatie rondom het cliëntproces (uitvoering) Regio Utrecht 1
Coöperatie Dichtbij U.A. Via Beeld Dichtbij Regio Groningen 1
de Zorgboog Anders Zorgen en borgen schijf van 5 Regio Zuid Oost Brabant 1
Stichting Zorggroep Tangenborgh Beeldschermzorg in de wijkverpleging Regio Drenthe 1
Stichting Patyna Reablement Thuiszorg Patyna Regio Friesland 1
Stichting Wassenaarse Zorgverlening Project Digitaal Thuisteam Regio Haaglanden 1
Stichting Anna voor Zorg Aanvraag IZA subsidie Anna voor Zorg Regio West Brabant 1
Stichting de Zorgboog Werkgeluk van zorgmedewerkers door gezond roosteren Regio Zuid Oost Brabant 1
Breederzorg B.V. Vergroten zelfredzaamheid Regio Noord-Oost Brabant 1
Stichting Zorggroep Florence 1 aanmeldpunt voor wijkverpleging in regio Haaglanden Regio Haaglanden 1
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties Training Reablement in de Wijkverpleging Regio Drenthe 1
Vitalis Woonzorg Groep Kwantificeren van de zorgkloof van Vitalis Regio Zuid Oost Brabant 1
Stichting CarintReggeland Groep Zelfredzaamheid in de wijk Regio Twente 1
Stichting Zuyderland Zorg Het aanpakken van ongewenst gedrag in de thuiszorg Regio Zuid-Limburg 1
Madeliefje Thuiszorg Anneke de Wit Regio Amsterdam 1
Silverein Beeldzorgteam Silverein Regio Utrecht 1
Stichting Marente Vernieuwend werken in de wijkverpleging Regio Zuid Holland Noord 1
Stichting Omring GRZ Thuis waarmaken Regio Noord Holland Noord 1
Stichting Omring Medewerker op 1! Optimalisatie roostering, planning en in-zorgproces Regio Noord Holland Noord 1
IJsselheem Het op een efficiënte wijze organiseren van Zorg op Afstand bij IJsselheem Regio Zwolle 1
Stichting Marente Onderzoek regionale toegankelijkheid specialistische thuiszorg Regio Zuid Holland Noord 1
Stichting Thuiszorg Groot Limburg Passende zorg wijkverpleging - Thuiszorg Groot Limburg Regio Zuid-Limburg 1
Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne Borging en opschaling beeldzorg Land van Horne Regio Noord- en Midden Limburg 1
Zorggroep Oude en Nieuwe Land Volledig Pakket Thuis Regio Flevoland 1
Stichting Zorggroep Meander Competentie verhoging wijkteams Regio Groningen 1
IJsselheem Intercollegiale toetsing en intervisie Regio Zwolle 1
Stichting Marente Digitale toegang wijkverpleging tot complexen Regio Zuid Holland Noord 1
ZorgAccent Experiment gezamenlijk aanmeldpunt wijkverpleging Regio Twente 1
Stichting Silverein Verkenning reablement Regio Utrecht 1
Stichting Zuyderland Zorg Inrichting van coördinatiepunt Medicatie@home en centraal digitaal platform Regio Zuid-Limburg 1
Stichting Brentano Amstelveen Combi-thema aanvraag: Inzet innovatie in de wijkverpleging Brentano Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Rivas Zorggroep Scholen professionals in het goede gesprek met de cliënt en zijn mantelzorger(s) Regio Waardenland 1
Stichting Laurens Organiseren VAK dagen Regio Rotterdam 1
Stichting AxionContinu Triage, Intake, Plan en Evaluatie Regio Utrecht 1
Stichting Cardia Digitaal als het kan! Regio Haaglanden 1
Savant Zorg Nachtzorg Regio Zuid Oost Brabant 1
Driezorg Innovatieve projecten: Spraakgestuurd rapporteren Regio Zwolle 1
ATR Zorg B.V. Bijdragen aan minder regeldruk voor zorgprofessionals (Aanpakken van de regeldruk). Regio Amsterdam 1
Stichting AyganZorg IZA- AyganZorg Regio Zuid Oost Brabant 1
Vérian Passende zorg: onderdeel herstelzorg & versnippering Regio Apeldoorn / Zutphen 1
Vivre Kinderthuiszorg LMS Regio Midden-Brabant 1
Stichting Argos Zorggroep Procesoptimalisatie instroom, doorstroom en uitstroom van thuiszorgcliënten Regio Westland Schieland Delfland 1
Vivre Kinderthuiszorg Intervisietraject uitvoerende zorgmedewerkers binnen Vivre Kinderthuiszorg Regio Midden-Brabant 1
Stichting AxionContinu Langer Thuis Regio Utrecht 1
Stichting De Wever Medicatieveiligheid Regio Midden-Brabant 1
Stichting Laurens Herkenbaar en Aanspreekbaar team in Barendrecht Regio Zuid Hollandse Eilanden 1
Stichting Brentano Amstelveen Combi-thema aanvraag: Ouderenzorg wordt Samenzorg. Transformatieplan voor samen zorgen in Amstelveen Regio Amstelland / De Meerlanden 1
Stichting Alice Thuiszorg Beeldscherm zorg Mobilea Regio Amsterdam 1
Oosterlengte Innovatie in de wijk Regio Groningen 1
Stichting Pleyade Verbeteren eigen regie en zelfredzaamheid, verminderen administratieve lasten Regio Arnhem 1
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties Inzet en opleiding studenten HBO-V duaal uit Kosovo Regio Groningen 1
Allerzorg Systeemgericht werken Regio Friesland 1
Allerzorg Spraakgestuurd rapporteren Regio Friesland 1
Oosterlengte Positieve gezondheid Regio Groningen 1
Stichting De Wever Vitaliteit van medewerkers, leerlingen en stagiaires Regio Midden-Brabant 1
De Zorgprofs ZVW B.V. Implementatie thuiszorgtechnologie Regio Westland Schieland Delfland 1
ZorgAccent Bij ZorgAccent gebruiken we technologie voor goede zorg Regio Twente 1
Stichting De wever Ontwikkeling en implementatie versie wijkverpleging van het onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires Regio Midden-Brabant 1
Cooperatie TVN Zorgt IZA Fonds WIjkverpleging TVN Zorgt Regio Nijmegen 1
Zorggroep Sint Maarten Bevorderen van arbeidsbesparend werken door de zorgprofessional in de kracht te zetten en kennis en beschikbaarheid van (digitale) hulpmiddelen te vergroten. Regio Twente 1
Stichting Rivas Zorggroep Langer Energiek Thuis: Wat LET je? Regio Waardenland 1
MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Onderzoek belemmerende factoren dagelijkse werkzaamheden wijkverpleging Regio Waardenland 1
Zorggroep Sint Maarten Vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van fysieke belasting om vitale medewerkers te behouden. Regio Twente 1
Hospice de Witte Roos Digitaliseren van het zorgproces t.b.v wondzorg Regio Haaglanden 1
Vérian Passende zorg: uitrolkracht en vergroten/versnellen van inzet zorgtechnologie Regio Apeldoorn / Zutphen 1
Stichting Laurens Verstevigen en opschalen wijkgericht werken in de keten Regio Rotterdam 1
ZGR Het afschaffen van de 5-minuten registratie in de wijkverpleging en deze verandering duurzaam borgen Regio Midden-IJssel 1
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden Mobiele controle units Regio Haaglanden 1
Vérian Passende zorg: Verplaatsen van zorg naar dichtbij huis in Vérian Thuyskamer Regio Apeldoorn / Zutphen 1
Rivas Zorggroep Langer Zelfstandig Thuis met digitale dagstructuur Regio Waardenland 1
Vérian Werkplezier in de wijk vergroten door de werktijden en diensten beter aan te laten sluiten op de levensfase van de medewerkers. Regio Apeldoorn / Zutphen 1
Madeliefje thuiszorg Kosten Project 2 Pilot Inzetten op passende zorg Regio Amsterdam 1
Madeliefje Thuiszorg Project 3 Pilot Bijdragen aan mindere regeldruk voor zorgprofessionals Regio Amsterdam 1
Stichting WIJdezorg Implementatie e-TRS Regio Zuid Holland Noord 1
Allerzorg Integrale samenwerking binnen medische kindzorg Regio Friesland 1
Comfortzorg Contract BV Training Reablement Regio Friesland 1
Stichting Liberein Ontwikkeling en invulling wijkteams van de toekomst Regio Twente 1
Stichting Liberein Inzet van technologische en arbeidsbesparende hulpmiddelen Regio Twente 1
Oosterlengte project sturingsinfo Regio Groningen 1
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘De Bedoeling in jouw dagelijkse werk’ Regio Midden-Brabant 1
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘Slimmer Samenwerken in de Wijk’ Project: Samenwerken in een Schakelteam Regio Midden-Brabant 1
Zorggroep Sint Maarten Bevorderen van arbeidsbesparend werken door de zorgprofessional in de kracht te zetten en kennis en beschikbaarheid van (digitale) hulpmiddelen te vergroten.   1
Stichting Laurens Verstevigen en opschalen wijkgericht werken in de keten   1
Vérian Werkplezier in de wijk vergroten door de werktijden en diensten beter aan te laten sluiten op de levensfase van de medewerkers.   1
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘De Bedoeling in jouw dagelijkse werk’   1
Thebe Zorg Thuis BV Programma ‘Slimmer Samenwerken in de Wijk’ Project: Samenwerken in een Schakelteam   1