IZA fonds wijkverpleging

Doel van het fonds

Achtergrond

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt om te investeren in goede wijkverpleging. Onderdeel van deze afspraken is de oprichting van het IZA-fonds Wijkverpleging.

Vanuit dit fonds is €75 miljoen beschikbaar om doelstellingen te behalen voor de wijkverpleging, zoals die zijn beschreven in het Integraal Zorgakkoord. In de eerste aanvraagronde is ongeveer €40 miljoen aangevraagd; voor de tweede aanvraagronde is nog €35 miljoen beschikbaar. Het IZA-fonds Wijkverpleging wordt aangestuurd door de brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.

Doel en doelgroep

De partijen die het Integraal Zorgakkoord steunen, willen met het IZA-fonds Wijkverpleging impact maken op de maatschappelijke opgave zoals beschreven in het IZA: meer ouderen en andere cliënten thuis zorg aanbieden met steeds minder mensen en middelen. Het IZA-fonds Wijkverpleging is bedoeld om de wijkverpleging een boost te geven zodat aanbieders in staat worden gesteld om de IZA-doelstellingen te behalen.  

Het fonds is opengesteld voor zorgaanbieders die wijkverpleging bieden. Zorgaanbieders kunnen alleen of in gezamenlijkheid een projectaanvraag indienen.

Het drempelbedrag per aanvraag is € 15.000 euro (incl. BTW).