IZA fonds wijkverpleging

Beoordeling

Vanaf deze pagina kunt u verschillende pagina's raadplegen met informatie omtrent de beoordeling. U kunt middels de onderstaande buttons navigeren naar de desbetreffende pagina.

Beoordelingsprocedure

De procedure van aanvraag tot aan de beoordeling van de aanvraag kent verschillende stappen. Deze stappen zijn gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding. 

Image Text

Het streven is om het wijkfonds gelijkmatig te verdelen over alle (zorgkantoor)regio’s. In onderstaand figuur geven wij weer hoe de fondsgelden uit de 1e tranche zijn verdeeld over het land per zorgkantoorregio.